welke fouten je niet mag maken

In dit artikel leest u hoe u een efficiënt individueel ontwikkelingsplan kunt maken en u kunt voorbereiden op het bouwen van een krachtig talentteam.

Het individuele ontwikkelingsplan is een strategisch hulpmiddel voor het bouwen van high-performance teams. Het probeert immers tegemoet te komen aan de behoeften van elke werknemer en zich aan te passen aan hun realiteit.

De ontwikkeling ervan begint in het algemeen met een prestatie-evaluatie. Het individueel ontwikkelplan zal dus bij de totstandkoming rekening houden met de verbeterpunten die in dit assessment zijn gevonden.

Het belang ervan ligt juist in het feit dat het individuele ontwikkelingsplan rekening houdt met de behoeften van zijn medewerker, in het licht van de verwachtingen van de organisatie.

Om ervoor te zorgen dat deze PDI efficiënt is en de verwachte resultaten behaalt, is echter aandacht nodig. Soms is het mogelijk dat het vanwege zijn eenvoud wordt onderschat en daarom buiten beschouwing wordt gelaten.

Aan de andere kant kan het overschatten ervan ertoe leiden dat leidinggevenden en werknemers geloven dat het simpele feit van het bouwen ervan voldoende is om de doelstellingen te bereiken.

In het artikel van vandaag willen we je enkele aandachtspunten voorleggen met betrekking tot het individueel ontwikkelingsplan. Om van uw PDI een transformatietool voor uw team te maken, laten we het hebben over de belangrijkste fouten die zijn gemaakt bij het opstellen van dit document.

Wil je er meer over weten? Volg het artikel met ons!

Waar gaat het individueel ontwikkelplan over?

Zeker, het individueel ontwikkelplan is één van de beste instrumenten om bij te dragen aan het prestatiemanagement van je talenten. Haar veelzijdigheid stelt haar in staat om zowel technische als gedragsmatige vaardigheden in haar talenten te ontwikkelen.

De voordelen zijn talrijk, omdat het medewerkers helpt om zelfkennis te ontwikkelen, continu te leren en zich nog beter te identificeren met hun positie binnen de organisatie.

Daarnaast draagt ​​de PDI ook bij aan het behouden van talent, het verbeteren van de relatie tussen leiderschap en ondergeschikten en het verhogen van de productiviteit.

Al deze voordelen maken het individuele ontwikkelingsplan tot een onmisbaar instrument om een ​​cultuur van continu leren en verbeteren in stand te houden.

Sommige fouten kunnen hem er echter van weerhouden alle effectiviteit te tonen die hij heeft bij het ontwikkelen van zijn talenten. Zijn zij:

1- Stop met het gebruik van technologie bij de constructie en monitoring van de PDI

Dit is misschien wel de grootste fout die uw bedrijf kan maken. Hoewel het individuele ontwikkelingsplan een eenvoudig hulpmiddel is om te bouwen, kan het gebruik van technologie uw resultaten verbeteren.

Door HR-software in te huren, kan de PDI dus worden geïntegreerd met andere tools voor prestatiebeheer, zoals beoordelingen, doelencontract en trainingsprogramma’s.

Wist je dat de SER HCM Heeft het een module Prestatie en Ontwikkeling waarmee u het individuele ontwikkelingsplan voor uw talenten kunt opstellen en bewaken? Bovendien kunt u de PDI integreren in de prestatiebeoordeling, feedback en zelfs functie- en salarisplannen van uw team.

Voer gewoon in om meer te weten te komen over deze en alle andere functies van deze tool contact met SER en vraag een demo aan.

2- Focus alleen op doelen

Dit is een van de uitdagingen voor leidinggevenden bij het opstellen van een individueel ontwikkelingsplan. Ondanks dat het een hulpmiddel is dat bijdraagt ​​aan het bereiken van doelen, is dit niet de focus van de PDI.

Integendeel, de focus van het individuele ontwikkelingsplan moet de loopbaan van uw talenten zijn. Koppel daarom je talent-PDI aan je loopbaanplan. Denk vooral na over de vaardigheden die hij al heeft en die hij moet ontwikkelen om professioneel te groeien.

Dit zal uw talentbetrokkenheid vergroten en PDI efficiënter maken.

3- Het niet stellen en halen van deadlines

Het individuele ontwikkelingsplan moet duidelijk omschreven deadlines hebben. Het definiëren van deze deadlines creëert een gevoel van urgentie bij uw medewerkers, waardoor ze zich kunnen committeren aan de voorgestelde doelstellingen. Hiermee voorkom je uitstelgedrag!

Zelfs uitstelgedrag is een van de grootste schurken van kwaliteit op het werk. Immers, wanneer deadlines krap worden, worden taken gehaast en met hoge foutpercentages uitgevoerd.

Aan de andere kant maakt het hebben van bepaalde deadlines het ook mogelijk andere ontwikkelingsacties uit te voeren, zoals de prestatie-evaluatiegewoon om te illustreren.

4- Maak een collectief ontwikkelingsplan

Het individuele ontwikkelingsplan moet rekening houden met de grenzen en het potentieel van elke medewerker. Daarom moet het worden aangepast aan de behoeften van uw talent.

Dit weerhoudt uw bedrijf er niet van om collectieve opleidings- en ontwikkelingsprogramma’s te hebben. Als het echter om de PDI gaat, hangt de efficiëntie ervan samen met het feit dat elke werknemer uniek is en specifieke behoeften heeft.

5- Het niet controleren van de PDI

Naast het gebrek aan deadlines dat leidt tot uitstelgedrag, is een andere zeer ernstige fout het gebrek aan monitoring van het individuele ontwikkelingsplan van haar medewerkers.

Deze opvolging is essentieel om sturing te geven aan de uitvoering van het plan. Dat wil zeggen, het is niet voldoende om deadlines vast te stellen en het aan het einde van de termijn over te laten om de resultaten te controleren.

Soms vereist uw individuele ontwikkelingsplan veranderingen en aanpassingen aan de nieuwe realiteit die zich in de organisatorische omgeving voordoet. Door het plan met cadans te volgen, kunt u efficiënter werken aan de ontwikkeling van uw team.

Bereid je leiderschap voor!

In het algemeen geldt dat wanneer het individuele ontwikkelingsplan niet de verwachte effecten heeft, een deel van dit falen verband houdt met het gebrek aan voorbereiding van het leiderschap.

Een inspirerend leiderschap hebben is van het grootste belang om ervoor te zorgen dat uw talenten worden betrokken bij de ontwikkelingsprogramma’s van het bedrijf. Daarnaast is het de rol van het leiderschap om toezicht te houden, feedback te geven en het team te sturen bij het nastreven van naleving van het plan.

Daarom is investeren in leiderschap een van de eerste stappen om te zorgen voor een goed presterend team. Deze investering omvat technische vaardigheden, gerelateerd aan het gebied van managementprestaties, en gedragsvaardigheden die inherent zijn aan de leiderschapsrol.

Vooral vaardigheden zoals empathieonderhandeling, geweldloze communicatie en emotionele intelligentie.

Afsluitend

Kortom, door elk van deze punten te observeren, kan het individuele ontwikkelingsplan van uw talenten de gewenste resultaten bereiken.

Bovenal hangt het bouwen van een goed presterend team af van goed gestructureerd ontwikkelmanagement. En het individuele ontwikkelplan is een belangrijk onderdeel van deze sturing.

De voordelen ervan bereiken de organisatie en de professionals en bevorderen enerzijds de afstemming van de behoeften op de verwachtingen van de ander.

Investeren in de juiste ontwikkeling van deze tool zal zeker veel bijdragen aan het succes van uw bedrijf.

Meer weten over strategisch people management? Schrijf u in op onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks al het nieuws dat ons team voor uw bedrijf heeft.

Maak van de gelegenheid gebruik om ons te volgen op social media en volg alle mogelijkheden die SER jouw bedrijf kan bieden op de voet!

About admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *