Wat te doen bij een verkeersongeval?

Het komt niet zelden voor dat de betrokkenen bij een verkeersongeval zo verward zijn dat ze zelfs vergeten een reflecterend hesje aan te trekken voordat ze het voertuig verlaten en andere soortgelijke situaties. Voorkomen is beter dan genezen en weten wat te doen bij een ongeval is cruciaal, zodat u tijdens een gebeurtenis als deze kalm en bedachtzaam kunt blijven.

Het belang van een autoverzekering

Een autoverzekering is niet alleen essentieel om beschermd te zijn, het is ook wettelijk verplicht voor alle motorvoertuigen. Bij een ongeval of als u betrapt wordt op het rijden zonder minstens een verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, kan het zijn dat u een boete moet betalen, uw voertuig in beslag wordt genomen en, in geval van een ongeval, eventueel de daaruit voortvloeiende schadevergoeding.

Hoewel de omstandigheden waarin het ongeval zich voordoet en de ernst van het ongeval de te volgen stappen kunnen verschillen, is het belangrijk dat u op de hoogte bent van alle mogelijke scenario’s. Met dit soort informatie blijkt het makkelijker om niet in paniek te raken.

8 Stappen (en overwegingen) om te weten wat te doen bij een ongeval

#1 – Informatie verzamelen op de plaats van het ongeval

Op de plaats van het ongeval dient u informatie in te winnen over de betrokken voertuigen (merk en kenteken), de bestuurders, evenals de verzekeringsmaatschappij en het polisnummer van elk voertuig (deze laatste twee gegevens zijn eenvoudig terug te vinden op de voorruit ).

Noteer altijd de datum, de exacte plaats van het ongeval en het tijdstip waarop het gebeurde. Maak ook foto’s en indien mogelijk vanuit meerdere hoeken (omdat het gemakkelijker is om de feiten te controleren).

#2 – Te ondernemen acties bij het verlaten van het voertuig: bewegwijzering naar de locatie

Voordat u het voertuig verlaat, moet u het reflecterende hesje dragen en de driehoek ongeveer 30 meter van de plaats van het ongeval plaatsen, evenals de vier richtingaanwijzers inschakelen.

#3 – Realiseer je wat voor soort schade er is aangericht

Een verkeersongeval kan leiden tot materiële en/of persoonlijke schade.

Als er sprake is van lichamelijk letsel (dwz gewonden), moet u onmiddellijk contact opnemen met 112 (Europees alarmnummer). Vermijd het verplaatsen of aanraken van de ernstig gewonden, om eventuele verwondingen die bij het ongeval kunnen zijn veroorzaakt niet te verergeren.

Als er geen gewonden zijn, let dan op de materiële schade en neem, afhankelijk van de ernst van de situatie, contact op met de brandweer of politie.

Kennisgeving:

Zet bij een verkeersongeval altijd de motor van het voertuig af.

#4 – Kijk of er getuigen zijn en bewaar hun gegevens

Als er mensen zijn die getuige zijn van het ongeval, is het erg belangrijk om hen te identificeren en hun contactgegevens, namelijk hun adres en telefoonnummer, te bewaren.

#5 – Is er een overeenkomst tussen de betrokkenen? Vul de Vriendelijke Verklaring in

Als beide bestuurders het eens zijn over hoe het ongeval heeft plaatsgevonden en wie er schuldig aan kan worden bevonden, ga dan verder met het invullen van de Friendly Declaration of Automobile Accident (DAAA), waarvan elk een kopie voor u moet hebben, tenzij het fysiek wordt onmogelijk om deze procedure uit te voeren.

Het correct invullen van de DAAA is het halve werk om de situatie zo snel mogelijk op te lossen.

#6 – Is er geen consensus over het ongeval? Ieder vult zijn eigen DAAA in

Als er geen overeenkomst is tussen de partijen, moet elk van de partijen hun eigen DAAA invullen en naar de verzekeringsmaatschappij van het andere voertuig sturen. Als u ook foto’s kunt sturen waarop de plaats van het ongeval en de betreffende schade te zien zijn, nog beter.

Maar zelfs in een situatie zonder wederzijds goedvinden als deze, moet de politie worden gebeld als er persoonlijk letsel is.

Moet een van de chauffeurs de schuld op zich nemen om de DAAA in te vullen?

Nee. Het invullen van de DAAA betekent niet dat u schuldig bent, aangezien verzekeringsmaatschappijen experts hebben om dit te verifiëren.

#7 – Zorg ervoor dat de voertuigen verzekerd zijn

Via de website van de Toezichthouder Verzekeringen en Pensioenfondsen (ASF) is het mogelijk om te controleren of een voertuig verzekerd is. Zo niet, dan is het raadzaam om de politie te bellen. Bovendien kunnen de slachtoffers van de claim in een dergelijke situatie proberen een beroep te doen op het Autogarantiefonds.

#8 – Meld het ongeval aan de verzekeringsmaatschappij

Van de acties die aangeven wat te doen in geval van een ongeval, heeft de laatste te maken met het melden van de claim aan uw verzekeraar, of het nu uw schuld was of niet.

Vervolgens moet u de ingevulde en ondertekende DAAA opsturen via de middelen die het bedrijf hiervoor beschikbaar stelt (het kan zijn via telefoon, e-mail, online in het klantengedeelte van de betreffende website of via de app e-SEGURNET). Als er een politierapport is, moet u dat ook opsturen.

Qua deadlines hiervoor heb je wettelijk acht dagen na het evenement.

In dit stadium kan de verzekeraar u om aanvullende documentatie vragen.

Wat te doen bij een ongeval in het buitenland of in Portugal met een voertuig met buitenlands kenteken?

Geconfronteerd met deze situatie en naast de hierboven beschreven stappen, dient u contact op te nemen met het Portugese Green Card Office (GPCV), dat samenwerkt met de Portugese Vereniging van Verzekeringsmaatschappijen.

Houd er ook rekening mee dat u, voordat u met de auto naar het buitenland gaat, van tevoren moet controleren of uw autoverzekering het land van bestemming dekt. Deze informatie vindt u op de groene kaart.

About admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *