wat het is en hoe het te meten

Het organisatieklimaat van een bedrijf wordt bepaald door een reeks factoren die het gedrag van zakelijke werknemers beïnvloeden. Het kan een directe invloed hebben op de motivatie, duurzaamheid en productiviteit van een werknemer.

Dit komt omdat een evenwichtig organisatieklimaat of, het tegenovergestelde daarvan, directe weerspiegelingen heeft in het dagelijks leven van de onderneming. Zoals u zich kunt voorstellen, heeft een gunstig vestigingsklimaat een positief effect op de werknemers, terwijl een zwaar organisatieklimaat een negatief effect heeft op het personeel.

Zorgen voor het organisatieklimaat van uw bedrijf moet een prioriteit zijn, de negatieve gevolgen van een ongezond klimaat kunnen immers blijvende gevolgen hebben voor uw merkimago, uw employer branding.

Wanneer het echter tijdig wordt geïdentificeerd en gecorrigeerd, kan een ongunstig klimaat worden omgevormd tot een optimistische kracht voor de ontwikkeling en welvaart van elke bedrijfsmedewerker.

En het lijkt erop dat vandaag je geluksdag is!

In dit artikel vindt u alles wat u moet weten over organisatieklimaat: definitie, onderzoek, indicatoren, typen en verbeteringen.

Onze tekst staat voor je open, voel je vrij!

Wat is organisatieklimaat?

Het organisatieklimaat is de set van meetbare eigenschappen van een werkomgeving, waargenomen door degenen die erin werken. Deze perceptie kan bewust of onbewust gebeuren, maar heeft direct invloed op het gedrag en de prestaties van de betrokkenen.

Bij het meten van de individuele en collectieve stemming van werknemers in relatie tot hun werkomgeving moet met een aantal factoren rekening worden gehouden. Ze maken tenslotte deel uit van die reeks eigenschappen die door werknemers van elk bedrijf worden waargenomen:

  • Professionele waardering.
  • Identificatie met de waarden van het bedrijf.

  • Toegepast bestuursmodel.

  • Relatie tussen medewerkers en leidinggevenden.

Uit deze elementen, die door werknemers worden gebruikt om de mate van tevredenheid of ontevredenheid met betrekking tot de plaats waar ze werken te overwegen en te meten, wordt de mening van iedereen over het bedrijf gevormd.

Daarom zijn dit enkele onderwerpen die aan bod moeten komen in de vragenlijst die wordt gebruikt om het organisatieklimaat van uw bedrijf te meten. Ze geven bij benadering een beeld van hoe het zakenklimaat van het bedrijf ervoor staat.

Immers, door te proberen het gedragspatroon van uw werknemers te begrijpen, door middel van een organisatieklimaatonderzoek, kunt u strategieën ontwikkelen om de gevonden tevredenheid te verbeteren of te behouden, nietwaar?

Hoe onderzoek naar organisatieklimaat doen?

1. Plan de zoektocht

De eerste stap is het plannen en organiseren van het onderzoek. Op dit punt moet u vragen beantwoorden zoals:

  • Wanneer moet het onderzoek plaatsvinden?
  • Hoe lang duurt de zoektocht?
  • Wie is verantwoordelijk voor het toepassen en analyseren van de onderzoeksresultaten?
  • Hoe worden de resultaten gepresenteerd?
  • Wat is het formaat van de toegepaste vragenlijst?

Door deze vragen te beantwoorden, krijgt u een routekaart van hoe het onderzoek zal verlopen, wat de rest van het hele proces vergemakkelijkt.

Vergeet niet dat de vragenlijst moet worden opgesteld rekening houdend met de volgende aspecten:

  • fysieke ruimte van het bedrijf;

  • relatie tussen leiding en ondergeschikten.

2. Verslag van het onderzoek

Nadat u uw enquête zorgvuldig hebt voorbereid, moet u de deelnemers, dat wil zeggen de werknemers van uw bedrijf, informeren over uw enquête en het doel ervan.

Maak duidelijk dat de vragenlijst dient om het organisatieklimaat van de organisatie te meten en niet om de individuele prestaties van elk van hen te meten. Stel ze gerust.

Dit is ook het moment om medewerkers te informeren over de datum en het tijdstip van toepassing van de enquêtevragenlijst. En je kunt op dit moment heel creatief zijn door van de gelegenheid gebruik te maken om een ​​heel ander uitnodigingssjabloon te sturen.

3. Pas de vragenlijst toe

Een goede strategie om ervoor te zorgen dat de enquête overeenkomt met de realiteit, is om anonimiteit in de vragenlijst te bieden. Zo kan de medewerker die zich niet 100% op zijn gemak voelt het zonder legitimatie invullen.

Vergeet niet een rustige en gezellige ruimte voor te bereiden voor de deelnemers.

4. Analyseer de gegevens

Zodra de vragenlijsten zijn beantwoord en afgeleverd bij de persoon die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het onderzoek, is het noodzakelijk om de gevonden gegevens te controleren en te meten.

Naast de vragenlijst en de meters die in de vorm van vragen worden gebruikt, is het mogelijk om gebruik te maken van andere indicatoren om een ​​completere en idealere analyse van het organisatieklimaat te maken. In het volgende onderwerp kun je ze bekijken.

5. Breng de nodige wijzigingen aan

Na inventarisatie van het organisatieklimaat van het bedrijf, is het waarschijnlijk dat er enkele wijzigingen moeten worden aangebracht om de tevredenheid van de medewerkers te verhogen. U weet wat u moet doen door te kijken naar de gegevens die u in handen heeft, toch?

Welke indicatoren gebruiken om het organisatieklimaat te meten?

1. Omzet

De omloopsnelheid is een van de belangrijkste indicatoren om het organisatieklimaat van een onderneming te meten. Kijk goed: als het verloop (aanname en ontslag) van uw bedrijf hoog is, kan dit te maken hebben met het organisatieklimaat.

Inefficiënt talentmanagement en onoordeelkundig werven zijn de belangrijkste redenen waarom dit percentage stijgt. Hoewel het heel redelijk is om het organisatieklimaat van het bedrijf als geheel te beschouwen als een trigger voor frequente beëindigingen.

Aan de andere kant, wanneer dit percentage aanzienlijk laag is, kan dit een stabiel organisatieklimaat betekenen. Deze indicator mag dan ook niet vergeten worden bij het uitvoeren van een klimaatenquête.

2. Productiviteit

Een ontevreden en ongemotiveerde werknemer, of op zijn minst getroffen door een misverstand of stress, produceert niet zoals het hoort. Integendeel, het vertoont een aanzienlijke daling van de productiviteit.

Medewerkers die tevreden zijn met hun werk en de omgeving om hen heen zetten hun acties om in resultaten. Het gebruik van deze indicator is dus een dringende maatregel om het organisatieklimaat van het bedrijf te meten.

3. Feedback

Hoe is uw feedbackbeleid? Is de feedback van uw bedrijf individueel en constructief? Worden ze vaak gedaan?

Weet dat het gebrek aan feedback kan lijken op verwaarlozing tegenover de werknemer, die zichzelf als ondergewaardeerd beschouwt, zijn talent onderdrukt en gedemotiveerd raakt. Om ervoor te zorgen dat dit niet gebeurt of niet meer gebeurt, hoe zit het dan met het opnemen van deze indicator bij het meten van uw organisatieklimaat?

4. Absenteïsme

Absenteïsme geeft het percentage frequente afwezigheden en vertragingen van een werknemer weer – of dit nu bestaat uit gerechtvaardigde afwezigheden en vertragingen of niet. Deze index is belangrijk, omdat een hoog aantal van dit percentage kan aangeven dat het organisatieklimaat van het bedrijf slecht is.

Natuurlijk kunnen frequente afwezigheden en te laat komen worden veroorzaakt door externe redenen, zoals ziekte en persoonlijke problemen. Verzuim kan echter ook worden ingegeven door interne conflicten, ontevredenheid over het management, overwerk en andere interne problemen.

De gevolgen van ziekteverzuim zijn logisch, het werkritme wordt doorbroken en de productiviteit daalt. Let daarom vooral op professionals die dit profiel niet hebben en van tijd tot tijd hun individuele ziekteverzuim hebben verhoogd.

5. Presenteïsme

Ten slotte is presenteïsme een andere krachtige indicator om het organisatieklimaat van uw bedrijf te meten. Kortom, het geeft het gebrek aan concentratie van de werknemer aan. Dat wil zeggen, de werknemer is fysiek aanwezig, maar zijn aandacht en gedachten zijn elders.

Het werk wordt in dit geval automatisch gedaan en de betrokkenheid van de medewerker bij het project is klein. De productiviteit wordt dus beïnvloed en uitstelgedrag is duidelijk.

Welke soorten organisatieklimaat zijn er?

Na het toegepaste onderzoek en de geanalyseerde gegevens, door middel van de gepresenteerde indicatoren, kunt u drie soorten klimaat als resultaat hebben, dit zijn:

Goed organisatieklimaat

Als uw bedrijf dit soort organisatieklimaat heeft bereikt, gefeliciteerd! Het is immers het ideale vestigingsklimaat. Gedefinieerd worden door de individuele en collectieve tevredenheid van medewerkers.

In dit scenario is de omgeving bevorderlijk voor het behouden en aantrekken van talent, biedt het perspectief op professionele groei aan de betrokkenen en heeft het werknemers aangetrokken die bijdragen aan de ontwikkeling van het bedrijf, aangezien ze worden aangemoedigd om dit te doen.

Gemiddeld organisatieklimaat

Kijk uit! Het gemiddelde organisatieklimaat kan erop wijzen dat uw bedrijf zich op de verkeerde manier positioneert ten opzichte van werknemers, wat zijn slechte moment of inefficiënt management weerspiegelt in het gedrag van professionals.

Wanneer het onderzoek dit resultaat aantoont, is het mogelijk dat uw medewerkers vrijwillig werken en is het noodzakelijk om te investeren in training, motivatie en engagementbeleid.

slecht organisatieklimaat

Rood alarm! Een slecht organisatieklimaat geeft aan dat de relaties binnen uw bedrijf giftig zijn en dat de werkomgeving zwaar is.

Dit kan worden gedetecteerd door constante ruzies, roddels tussen teamleden en onaangename relaties tussen werknemers en managers te identificeren. Met als gevolg ongesteldheid en frustratie bij de teams.

Behalve dat het interne klimaat chaotisch is, wordt de reputatie van het bedrijf aangetast wanneer het bedrijf dit niveau bereikt en slaagt het er niet in om talent aan te trekken of zelfs maar vast te houden. En dan wordt het bedrijf afgekeurd door de zakelijke markt.

Hoe het organisatieklimaat van het bedrijf verbeteren?

Om een ​​bevredigend organisatieklimaat te hebben, is het noodzakelijk om ten eerste het belang van een aangenaam klimaat binnen het bedrijf te onderkennen, ten tweede om een ​​klimaatonderzoek uit te voeren om vervolgens na te gaan hoe de stemming van de werknemers is in relatie tot het bedrijf.

Daarna onder andere onderwerpen verbeteren waar het bedrijf faalt, gedrag corrigeren, investeren in opleiding en tools, de werkomgeving aangenamer maken en loopbaanplannen aanbieden aan medewerkers.

Onthoud ten slotte dat de bezorgdheid over het organisatieklimaat van het bedrijf continu moet zijn en dat er van tijd tot tijd enquêtes moeten worden gehouden om de mate van tevredenheid van de betrokkenen te controleren, oké?

About admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *