wat het is + 5 te volgen stappen

Projectmanagement bestaat uit praktijken, methodologieën, vaardigheden en kennis om specifieke creatieve resultaten te bereiken, naast diensten die exclusief en uniek zijn, volgens de geïdealiseerde voorstellen.

Deze resultaten hebben een deadline die moet worden opgeleverd en budgetten die managers moeten volgen.

Binnen hetzelfde gebied kunnen meerdere projecten worden gecreëerd en procedures kunnen worden herhaald, maar de ontwikkeling en resultaten zullen bij elke nieuwe planning altijd anders zijn.

Dit gebeurt omdat elke creatie zijn eigen strategische positie heeft om te bereiken. Tot slot, volgens de Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK) Projectmanagement Lichaam van Kennis), gemaakt door project management Instituuteen project is:

“Een reeks tijdelijke groepsactiviteiten ontworpen om een ​​uniek product, dienst of resultaat te produceren. Een project is tijdelijk in de zin dat het een gedefinieerd begin en einde heeft in de tijd en dus een gedefinieerde reikwijdte en middelen.”

Om een ​​project uit te voeren, moet de manager bepaalde processen en procedures volgen die bestaan ​​om de gevolgen te voorspellen, zowel positief als negatief.

Het is dus mogelijk om het succes van de resultaten te bestuderen, evenals de risico’s op fouten die kunnen worden geanalyseerd en bijgesteld, waardoor de voortgang van de oorspronkelijke doelstelling wordt hersteld.

Laten we hieronder eens kijken wat de procedures van projectmanagement zijn.

5 stadia van projectmanagement

Om goed beheer uit te voeren en te waarborgen, zijn er vijf stappen die bij elk nieuw voorstel worden herhaald.

Deze procedures helpen om resultaten te bereiken en staan ​​daarom bekend als de “levenscyclus van een project”, waardoor het team een ​​veiliger pad kan volgen bij het nastreven van zijn doelen.

1. Begin

Eerst moet u het project definiëren, dat wil zeggen, in gedachten houden wat het product of de dienst zal worden ontwikkeld om het goed te keuren.

In dit stadium moet de manager:

  • de mogelijkheid bestuderen om het project uit te voeren;

  • vind medewerkers die bij het project passen en eraan kunnen bijdragen;
  • de juiste beheertools selecteren om de ontwikkeling te starten; en
  • Begrijp de projectdoelstellingen, vereisten en risico’s.

Laten we naar de volgende stap gaan.

2. Plannen

Planning richt zich op het creëren van een leidraad die alle betrokkenen tijdens de uitvoering kunnen volgen. In deze fase worden de doelstellingen vastgesteld en moet een methodologie voor het definiëren van de doelstellingen worden gekozen.

Welke van de twee methodologieën u ook kiest, u moet onthouden dat het in dit stadium is dat de projectdoelstellingen worden gedefinieerd en het beheersplan zich begint te ontwikkelen.

Dit betekent noodzakelijkerwijs weten wat de kosten, kwaliteit, middelen, deadlines en prestatiestatistieken zullen zijn.

Bekijk onze voorgestelde methodieken.

2.1. SLIM

Deze eerste methodologie helpt bij de beveiliging van doelstellingen, zorgt ervoor dat ze nauwkeurig worden geanalyseerd en helpt ook om elk vastgesteld doel beter te begrijpen.

Het acroniem SMART betekent in het Engels:

  • Specifiek (specifiek) – beantwoord de vragen: wie, wat, waar, wanneer, welke en waarom.
  • meetbaar (meetbaar) – ontwikkel criteria die het succes van de doelstelling meten.
  • Bereikbaar (haalbaar) – herken de meest relevante doelen en wat er nodig is om ze te bereiken.
  • realistisch (realistisch) – je moet bereid zijn om naar de doelen toe te werken.
  • Tijdig (tijdelijk) – geef een bepaalde deadline om de resultaten te bereiken.

2.2. DOORZICHTIG

Rekening houdend met de versnelde manier waarop de huidige business zich ontwikkelt, bepaalt deze methode de doelstellingen door na te denken over de snelheid van de processen.

Het komt ook van een acroniem in het Engels dat respectievelijk betekent:

  • Samenwerkend (collaborative) – doelstellingen moeten groepswerk onder werknemers aanmoedigen.
  • Beperkt (beperkt) – Doelen moeten een beperkt doel hebben en een specifieke tijd voor voltooiing.
  • Emotioneel (emotioneel) – Doelen moeten ook de belangen van werknemers raken om een ​​emotionele band te vormen.
  • merkbaar (aanzienlijk) – passen grotere doelen in kleine taken die snel kunnen worden voltooid.
  • Verfijnbaar (verbeterbaar) – wees bij tegenslagen flexibel en herdefinieer doelen indien nodig.

3. Uitvoering

Het is in de uitvoering dat de praktijk van het project begint. Om beter te begrijpen hoe vooruitgang werkt, is het bij het markeren van het begin van deze fase belangrijk om:

  • implementeren van projectmanagementplannen;
  • projectpraktijk aansturen en managen;

  • de projectplanning bijwerken; en
  • verander plannen wanneer nodig.

4. Toezicht

Monitoring gaat hand in hand met uitvoering, dat wil zeggen, ze moeten gelijktijdig plaatsvinden.

De manager moet op de hoogte zijn van de voortgang van het project om ervoor te zorgen dat alles volgens plan verloopt en indien nodig bij te sturen op basis van de aan het begin gestelde doelstelling.

Tijdens het monitoren worden middelen, prestaties, risico’s, updates en planwijzigingen vaak geanalyseerd.

5. Sluiten

In de laatste fase wordt het project afgerond. Hier wordt aangegeven dat de manager een vergadering houdt en de positieve en negatieve punten van het hele proces evalueert.

Het is ook belangrijk om het werk van het team te erkennen en een herdenkingsevenement te houden met de betrokkenen, die hun tijd, kennis en moeite hebben besteed aan het voltooien van hun taken met een gemeenschappelijk doel.

Belang van projectmanagement in het bedrijf

Projectmanagement moet binnen een bedrijf worden overwogen, omdat ontwerpen een manier is om de geleverde diensten te waarderen en ervan te profiteren, budgetten, deadlines en middelen te optimaliseren en effectief om te gaan met de constante technologische veranderingen die op de markt beschikbaar zijn, waardoor taken kunnen worden verbeterd.

Door deze praktijk toe te passen, zal het mogelijk zijn om efficiënter te concurreren in zijn werkgebied, het bedrijf te versterken door projectresultaten af ​​te stemmen op de gewenste doelstellingen en de doelstellingen van de organisatie op de juiste manier aan te passen, waardoor het mogelijk wordt deze op de juiste manier te bereiken.

Naast het centraliseren en organiseren van alle projectinformatie, helpt het management uw bedrijf erkend te krijgen voor het leveren van een goede service, leveringen binnen de gestelde termijn, volgens de verwachte kosten en met kwaliteit.

About admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *