Soorten trainingen voor bedrijven

Om de resultaten van het bedrijf te verbeteren en zo snel mogelijk succes te behalen, is het belangrijk om te investeren in opleiding en kwalificatie van medewerkers.

We weten dat de echte ontwikkeling van een professional plaatsvindt in de werkomgeving, waar hij begeleiding kan krijgen om steeds beter te worden.

Als we het over training hebben, laten we zien hoe essentieel ze zijn en hoe ze constant moeten gebeuren – en niet alleen wanneer een nieuwe medewerker wordt aangenomen of van afdeling verandert.

Voor een effectieve groei van het bedrijf moet de werknemer ook groeien, toch?

In dit artikel zult u het belang begrijpen van het ontwikkelen van een opleidingsbeleid en ook voorbeelden die kunnen worden uitgevoerd om professionals gemotiveerd en up-to-date te houden, de verbetering van de professional en bijgevolg de productiviteit en winstgevendheid van het bedrijf te waarborgen.

Soorten opleidingen in bedrijven

Om beter te begrijpen welke soorten trainingsprogramma’s in bedrijven kunnen worden toegepast met als doel een betere kwalificatie en goede resultaten te genereren, zowel voor de professional als voor het bedrijf, presenteren we de acht belangrijkste soorten training.

1. inburgeringscursus

De inburgeringsopleiding heeft tot doel een nieuw lid in het team van het bedrijf op te nemen, zodat hij zijn werkzaamheden begint door zijn collega’s te leren kennen.

En bovendien is deze training belangrijk om de regels, missie, visie, bedrijfswaarden, procedures van zijn functie en andere initiële behoeften die samenwerken voor een snelle aanpassing te verduidelijken.

twee. communicatie opleiding

Dit type training wordt gegeven met als doel de communicatieve vaardigheden van medewerkers te ontwikkelen, zodat ze objectief en duidelijk zijn tijdens vergaderingen, presentaties, telefoongesprekken en bij het schrijven van e-mails en berichten.

Communicatie is belangrijk, omdat het helpt om de voortgang van processen, interpersoonlijke relaties, netwerkencoëxistentie en teamintegratie.

3. leiderschap training

Het belangrijkste doel is om de leiderschapsvaardigheden van de managers en werknemers van het bedrijf te onderzoeken en te ontwikkelen, om ervoor te zorgen dat professionals het vermogen hebben om te managen om goede resultaten te behalen.

Het is belangrijk om te onthouden dat dit soort training moet worden ontwikkeld met alle niveaus van de hiërarchie van het bedrijf in het achterhoofd, waarbij ook leiderschap wordt aangemoedigd bij leden die deze functie nog niet hebben ontwikkeld, waarbij de uitvoering van taken wordt aangemoedigd die toenemende verantwoordelijkheid vereisen en het projecteren van een visie van de toekomst. .

4. motiverende trainingen

Na verloop van tijd wordt werk een automatisme, dat wil zeggen dat werknemers ongemotiveerd raken of zich verder verwijderd voelen van het bedrijf en hun functies.

Motiverende training dient om hen te herinneren aan de waarde die ze hebben en wordt uitgevoerd door middel van lezingen, groepsdynamica, congressen, borrels en andere praktijken die, zelfs als ze klein lijken, de teams motiveren.

Essentieel om het team eraan te herinneren waarom ze daar zijn, om persoonlijke en zakelijke doelen te schetsen en te bereiken.

5. Vaardigheidstraining

Het is de rol van het bedrijf om te investeren in productiviteitsgerichte opleidingen, om werknemers te helpen hun functies in het bedrijf te verbeteren, door middel van technische competentietrainingen.

De benadering van moderne en technologische alternatieven ontwikkelt nieuwe vaardigheden en verbetert de vaardigheden die al aanwezig zijn in elk van de opgeleide medewerkers.

6. gedragstraining

Gedragstraining dient om de acties van werknemers af te stemmen op de waarden en culturen van het bedrijf.

Dit betekent niet het aanpassen of standaardiseren van de acties van professionals, maar het gebruik van training om empathie en synergie in de organisatie te ontwikkelen, zonder hun uitstekende vaardigheden te veranderen.

7. Technische training

Dit type training is gericht op het verbeteren van de specifieke vaardigheden van professionals binnen het bedrijf.

Dat wil zeggen, het is gericht op het actualiseren van de kennis van technieken en tools – de zgn moeilijke vaardigheden – van de markt, die helpen om procedures, productiviteit en resultaten te verbeteren.

8. teamtraining

Het doel van teamtraining is om het team als geheel te verbeteren door middel van integratieve en communicatieve technieken, waardoor de integratie en uitvoering van teamwerk en projecten wordt verbeterd.

Bij dit type training moet het belang van ieders samenwerking worden benadrukt, waarbij moet worden bedacht dat iedereen zijn individuele verantwoordelijkheden moet vervullen, zodat iedereen het uiteindelijke doel bereikt.

Een goede manier is via netwerken en teambuilding teambuilding.

Voorbeelden van trainingen in bedrijven

Om u de voordelen van sommige zakelijke trainingsprogramma’s beter te laten begrijpen, hebben we drie voorbeelden opgesteld van training en ontwikkeling in bedrijven die momenteel populairder zijn, zie:

1. Gamificatie

Training door middel van gamification is voortdurend in opkomst in organisaties omdat het aanwezig kan zijn vanaf de integratie van de werknemer tot aan hun effectieve functies.

Door speldynamiek in andere contexten te gebruiken om betrokkenheid, leren en interactie tussen teamleden aan te moedigen, worden resultaten aangemoedigd door beloningen die worden gegeven aan deelnemers die hun vooraf vastgestelde taken uitvoeren.

twee. rotatie van papier

Deze training is een van de meest populaire in het bedrijfsleven en is letterlijk een jobrotatie, waarbij werknemers van gebied wisselen om beter te leren wat de ander binnen het bedrijf doet.

Rolrotatie is belangrijk, zodat iedereen de moeilijkheidsgraad van elke vaardigheid begrijpt, waardoor er meer eenheid en solidariteit tussen professionals ontstaat.

3. Mentorprogramma

Business mentoring is een voorbeeld van training die momenteel meer binnen bedrijven wordt gegeven omdat het ongecompliceerd en effectief is.

Tegenwoordig is het met de voortschrijdende technologie mogelijk om mentorschap op afstand uit te voeren, dat wil zeggen waarbij de mentor dezelfde dienst kan verlenen, ook via virtuele middelen. Met het nieuwe moment waarin we leven, maken videoconferenties online service mogelijk.

Mentoring is het proces waarbij een oudere en meer ervaren medewerker nieuwe medewerkers begeleidt en daarbij de rol van mentor op zich neemt.

Hij zal de rest van het team adviseren en leiden met betrekking tot regels, vergaderingen, presentaties en andere onderwerpen die de groei en competentie van de medewerker ontwikkelen door middel van doelen.

Een tip is om in het bedrijf een opleidings- en ontwikkelingsbeleid te ontwikkelen, waarmee activiteiten die de groei van professionals bevorderen op een gestandaardiseerde manier kunnen worden toegepast, waardoor het mogelijk wordt om de behaalde resultaten van tijd tot tijd te monitoren en na te gaan of ze beantwoorden aan de geregistreerde verwachtingen.

About admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *