Organisatieontwikkeling: hoe het te implementeren

De visie van organisatieontwikkeling is het verbeteren van de samenwerking tussen medewerkers, teams en de gehele bedrijfsstructuur. Ontwikkeling en verandering zijn echter vaak langzame processen en vereisen aandacht en planning, vandaar de noodzaak om dit in uw strategieën te implementeren.

Alleen veranderingen in de markt vereisen vaak dat bedrijven een andere kijk hebben op bepaalde problemen en zelfs op manieren om met concurrentie om te gaan.

Maar we weten dat het in het dagelijks leven niet altijd gemakkelijk is om stil te staan ​​bij bepaalde feiten die zich voordoen en die onmiddellijke actie vereisen.

Met deze praktijk is het echter mogelijk om gedragingen en situaties te analyseren en aan te passen op een manier die ervoor zorgt dat interne processen sneller reageren op dagelijkse veranderingen.

Dat wil zeggen, het is een complexe manier om de houding, het gedrag en de structuren van de organisatie te veranderen.

Wat is organisatieontwikkeling?

De missie van organisatieontwikkeling is om bedrijven te helpen beter om te gaan met nieuwe technologieën en marktuitdagingen door hun medewerkers en teams op te leiden.

De techniek wordt ook wel OD genoemd en richt zich sinds 1962 op het faciliteren van de ontwikkeling en groei van bedrijven. De term is ontstaan ​​om bedrijven te helpen in dit moment van beslissings- en attitudeverandering.

De implementatie ervan helpt om zowel de interne als de externe omgeving te begrijpen, om bepaalde opvattingen, concepten en zelfs attitudes van werknemers te veranderen.

Daarom is de praktijk binnen het bedrijf gericht op veranderingen in zowel de algemene structuur van het bedrijf als in het menselijk gedrag.

Theorie over organisatieontwikkeling

De theorie is niets meer dan de versmelting van twee studies: menselijk gedrag en de studie van de bedrijfsstructuur.

Voor een beter begrip scheiden we vier variabelen die vaak door auteurs worden gebruikt om het te definiëren:

  1. Milieu: richt zich op het milieu, kennis, technologie, sociale waarden, etc.
  1. Organisatie: analyse van de organisatie en haar flexibiliteit en dynamiek om verandering te overleven.
  1. Sociale groep: houdt rekening met communicatie, interpersoonlijke relaties, leiderschapsaspecten.
  1. Individueel: bestudeert motivatie, attitudes, behoeften.

Dat wil zeggen, voor een volledige studie is het noodzakelijk dat alle variabelen afzonderlijk worden bestudeerd om de bijzonderheden en behoeften van elke variabele te begrijpen.

Met het resultaat van dit onderzoek zal het mogelijk zijn om tot een conclusie te komen wat er binnen de organisatie veranderd en veranderd moet worden en om te begrijpen of het bedrijf in staat is om deze veranderingen door te voeren.

Wat is het doel van de organisatietheorie?

Het gebruik van deze strategie biedt het bedrijf individueel en organisatorisch leren.

Op deze manier kunnen flexibelere systemen worden gecreëerd in het licht van interne en externe veranderingen, wat het bedrijf helpt op verschillende gebieden, zoals:

  • ontwikkeling van het vermogen om samen te werken tussen teams en individuen;
  • creatie van een meer dynamische omgeving;
  • breng de behoeften in evenwicht en deel gemeenschappelijke doelen van het bedrijf en de teams;
  • zakelijke communicatie- en informatiesystemen verbeteren;

  • talent binnen het bedrijf stimuleren;
  • werknemers helpen zich aan te passen aan de externe omgeving; en
  • zorgen ervoor dat conflicten en oplossingen met iedereen kunnen worden besproken.

Door de interne en externe omgeving te bestuderen, is het mogelijk om hun impact op de bedrijfsresultaten te begrijpen. Dit proces heeft tot doel veranderingen voor te stellen die de doelstellingen van het bedrijf en de behoeften van de werknemers ten goede komen.

Dit zijn enkele van de doelen van organisatieontwikkeling, die van bedrijf tot bedrijf kunnen verschillen, aangezien elk bedrijf zijn eigen bijzonderheden en problemen heeft die moeten worden opgelost.

Hoe organisatieontwikkeling in het bedrijf te implementeren

Om goed gebruik te kunnen maken van alle processen en resultaten die tijdens de theorie zijn uitgevoerd, is het noodzakelijk om een ​​aantal stappen te volgen:

1. Voorbereiding

In dit stadium is het bedrijf verantwoordelijk voor het informeren van de wijzigingen die zullen worden aangebracht en het stapsgewijze verloop van het gehele proces dat zal worden uitgevoerd.

Deze voorbereiding begint zodra de problemen of verbeterpunten zijn geïdentificeerd.

Alle werknemers moeten weten wat de veranderingen zullen zijn en hoe ze zullen worden uitgevoerd en toegepast in het dagelijks leven van het bedrijf.

2. Strategische planning

Het is in deze fase dat het team toekomstige veranderingen plant en de manager en het team moeten overleggen en beslissen hoe ze het beste kunnen worden ontwikkeld en geïmplementeerd.

Tijdens de strategische planning zullen actieplannen en hoe de verwachte resultaten kunnen worden bereikt, worden uitgewerkt. Ook zullen termijnen en stadia voor de controle en monitoring van activiteiten die in ontwikkeling zijn, worden gedefinieerd.

Deze processen moeten worden gedocumenteerd en gemakkelijk toegankelijk zijn voor alle werknemers van het bedrijf.

3. Implementatie

Door middel van training en capaciteitsopbouw zullen medewerkers worden geïnstrueerd over de procedures en hoe deze moeten worden uitgevoerd.

Het is essentieel om voor iedereen het belang van deze veranderingen en teamwerk te benadrukken, vooral om degenen te helpen die meer moeilijkheden hebben tijdens de overgang.

In dit stadium moeten de voorgestelde strategieën worden geanalyseerd en geëvalueerd. Als de toepassing een effect heeft op de routine van het bedrijf, moeten ze opnieuw worden beoordeeld en moet er een nieuwe actie worden ontwikkeld.

4. Erkenning

Een gelukkig en betrokken team produceert meer en met meer kwaliteit, waardoor het bedrijf groeit en zijn doelen bereikt.

Nadat het hele organisatieontwikkelingsproces is doorlopen en de doelstellingen zijn behaald, is het tijd om alle betrokkenen in het proces te erkennen.

Erkenning van medewerkers is een fundamentele stap in dit project, aangezien iedereen daar werkte en hielp bij het uitvoeren van de taken – en uiteindelijk werden de wijzigingen doorgevoerd.

Daarom, als u wilt dat uw bedrijf grote hoogten bereikt, zet dan in op uw medewerkers, geloof in uw idealen en maak van uw plannen een geweldige realiteit, vol prestaties en prestaties.

About admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *