Ontvang een kaart met kredietverantwoordelijkheden

Bij het verlenen van krediet beoordelen financiële instellingen altijd de nalevingsgeschiedenis van hun klanten om het risico van het uitlenen van geld te bepalen. Hiervoor maken ze gebruik van de zogenaamde Map of Credit Responsibilities verkregen van de Bank of Portugal (BdP).

In dit artikel leren we je hoe je deze informatie kunt raadplegen, die online beschikbaar is, zowel voor particulieren als voor bedrijven.

Wat is het Credit Responsibility Center?

De Credit Responsibilities Central (CRC) bestaat uit een informatiesysteem, beheerd door de BdP, dat in geaggregeerde vorm de geschiedenis bevat van eerdere leningen van een bepaalde consument en van kredieten die momenteel worden uitgevoerd en die kunnen worden omgezet in schuld.

Hypothecaire leningen, autofinancieringen, gebruikte creditcardbedragen en leasing zijn voorbeelden van “passiva” die zichtbaar zijn op de Credit Liabilities Map.

Merk op dat het bestaan ​​van deze informatie op zichzelf niet bepaalt of de klant al dan niet wordt goedgekeurd in een kredietaanvraag. Deze informatie dient puur en eenvoudig om financiële instellingen te helpen bij het beoordelen van het risico van geld lenen aan een specifieke klant.

De onderhandeling over de financieringsvoorwaarden gebeurt uitsluitend tussen de klant en zijn bank, een proces waarbij er geen tussenkomst is van de BdP.

De Credit Responsibilities Map is toegankelijk voor banken, maar ook voor de klant. Om toegang te krijgen tot de jouwe, hoef je alleen maar deze video te bekijken en de zes aangegeven stappen te volgen:

Hoe opvragen?

Elke persoon (individueel of rechtspersoon) heeft toegang tot dit portaal.

Individuen

Eerst moet u naar de website van Banco de Portugal gaan, klikken op “Individuen” en vervolgens op “Central de responsabilidades de Crédito”.

Voer het gewenste jaar en de gewenste maand in en klik vervolgens op de knop “Authenticeren en kaart ophalen”. Vervolgens wordt de mogelijkheid geboden om zich te authenticeren via uw gegevens in het Finance Portal of met de Citizen Card.

Als u zich wilt authenticeren met de toegangsgegevens tot de Finance Portal, let er dan op dat deze overeenkomen met het NIF en het bijbehorende toegangswachtwoord (indien u deze gegevens niet heeft, kunt u deze verkrijgen via de Finance Portal).

Als u zich wilt authenticeren met de Citizen Card, houd er dan rekening mee dat u hiervoor een kaartlezer moet hebben, de betreffende software van de Citizen Card en de authenticatiepincode.

Bedrijven

Als het de bedoeling is om de Credit Responsibility Map van een bedrijf te raadplegen, moet u direct na het bezoeken van de website van Banco de Portugal klikken op “Bedrijven” en vervolgens op “Credit Responsibilities Centre”.

Vervolgens moet u het gewenste jaar en de gewenste maand selecteren en uzelf vervolgens authenticeren met de toegangsreferenties voor de Finance Portal van het bedrijf – NIF en het respectieve toegangswachtwoord (als u deze inloggegevens niet hebt, kunt u deze verkrijgen via de Finance Portal) .

Hoe leest u de Credit Responsibilities Map?

Een model van een Credit Responsibility Map is hieronder beschikbaar. Zie het bijschrift na de afbeelding om te leren hoe u alle delen van dit document moet interpreteren.

1 – Soort verantwoordelijkheid: toont het type deelname aan dat de houder van de kaart heeft in het betreffende tegoed, wat kan zijn:

  • “Borgsteller of garantsteller”;
  • “Schuldenaar”.

2 – Financieel Product: dit gebied geeft het type financieel product of het doel van het krediet aan (consumptief krediet, kredietkaart, woningkrediet, leasing, enz.).

3 – Soort onderhandeling: Binnen dit veld kunnen vier opties verschijnen:

  • “Volledig nieuw”: deze informatie betekent dat het contract in kwestie een nieuwe operatie is;
  • “Reguliere heronderhandeling”: verschijnt wanneer het contract in kwestie voortvloeit uit de verlenging van een bestaand contract;
  • “Heronderhandeling wegens wanbetaling”: is van toepassing op heronderhandeling van contracten die in gebreke zijn door het niet betalen van termijnen;
  • “Automatische heronderhandeling”: verwijst naar automatische verlengingen van bestaande contracten.

4 – Begin: dit veld toont de startdatum van de kredietovereenkomst (in technische termen is dit de datum waarop de kredietverplichting opengaat).

5 – Aantal debiteuren in het contract: geeft aan hoeveel debiteuren het betreffende contract heeft. Als er meer dan één debiteur op het krediet staat, wordt dat nummer aangegeven in dit veld op de kaart (bijvoorbeeld: het is gebruikelijk dat woningkredietovereenkomsten meer dan één houder hebben – dus meer dan één debiteur).

6 – In rechtszaken: als een bepaald krediet in gebreke is en de financiële instelling heeft haar toevlucht genomen tot de rechtbanken om het verschuldigde bedrag te innen, dan verschijnt deze indicatie in dit deel van de kaart. Als de debiteur het krediet voor de rechtbank betwist, zal deze aanduiding ook in dit veld verschijnen.

7 – Einde: geeft de datum aan waarop het krediet naar verwachting volledig zal zijn terugbetaald (de periode waarin de kredietverplichting eindigt).

8 – Totale schuld: geeft het bedrag aan dat de debiteur nog moet terugbetalen in het contract.

9 – Bedrag in gebreke: als er vertragingen/mislukkingen zijn bij de betaling van het krediet, zal het betreffende bedrag verschijnen in dit deel van de kredietaansprakelijkheidskaart in de vorm van:

  • “Te laat”: duidt het krediet aan met achterstallige betalingen;
  • “Afgeschreven van activa”: verwijst naar krediet in gebreke waarvan de financiële instellingen menen dat ze het verschuldigde bedrag niet zullen kunnen innen (zelfs als de debiteur dezelfde verplichting blijft hebben om het terug te betalen).

10 – Intreden in gebreke: als er een wanbetaling op het krediet is, geeft dit veld de datum aan waarop de eerste achterstallige betaling werd geregistreerd.

11 – Potentieel: dit veld verwijst naar een mogelijk bedrag dat in de toekomst verschuldigd kan zijn. Als u garant staat voor een lening of als u een bepaald bedrag op een creditcard heeft staan, maar waarover u nog niet beschikt, verschijnen deze bedragen hier.

12 – Afbetaling: zoals de naam al aangeeft, is dit het bedrag (in euro’s) dat de leninghouder periodiek moet betalen tot het krediet vervalt.

13 – Frequentie: geeft de periodiciteit aan (bijvoorbeeld maandelijks) waarmee de termijnen worden betaald.

14 – Garanties: dit gedeelte van de kaart geeft het type, de totale waarde en het aantal garanties aan die bij de kredietovereenkomst horen. Bijvoorbeeld: als u een hypotheek op een woning hebt afgesloten in het kader van een woonkrediet, dan verschijnt die aanduiding hier. Merk op dat het type garantie wordt gepresenteerd door middel van een numerieke code.

Andere belangrijke aspecten om rekening mee te houden

Als u bij het controleren van de Credit Responsibility Map toevallig merkt dat deze onjuiste informatie bevat, moet u naar de bank gaan die deze fout heeft gemaakt en de respectieve correctie aanvragen.

De informatie in dit document is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de financiële instellingen die krediet verlenen en die dit meedelen aan Banco de Portugal, en niet aan laatstgenoemde.

Ook moet worden opgemerkt dat informatie over kredietverplichtingen maximaal vijf jaar in het VRK wordt bewaard.

Als uw authenticatieproces mislukt, kan dit twee redenen hebben:

  • Het wachtwoord om toegang te krijgen tot de Finance Portal of de Citizen Card-pincode is verkeerd geschreven;
  • Als u zich meer dan vijf opeenvolgende keren probeert te authenticeren met onjuiste Portal das Financeiras-referenties, wordt uw toegang opgeschort en kunt u de Credit Responsibilities Map niet raadplegen.

Als de authenticatie niet geldig is, kunt u dit document niet raadplegen.

Houd er ten slotte rekening mee dat bij het aanvragen van een nieuwe lening, ongeacht de aard ervan, en als u al andere kredieten heeft, uw inspanningspercentage hoog kan zijn en als gevolg daarvan dat verzoek kan worden geweigerd.

Normaal gesproken mag het inspanningspercentage (dat het gewicht van leningen in het verdiende inkomen vertegenwoordigt) niet hoger zijn dan 33%. Naast het raadplegen van het VRK zal elke bank altijd rekening houden met haar inspanningspercentage.

Concluderend, de Credit Responsibilities Map is positief voor de consument in die zin dat, als hij een goede staat van dienst heeft – dat wil zeggen als hij ijverig is geweest in het betalen van zijn leningaflossingen – elke bank zal zien dat hij de capaciteit heeft om schulden aan te gaan, wat zal helpen om goedgekeurd te worden in een toekomstige kredietaanvraag.

Met betrekking tot negatieve informatie – die melding maakt van situaties van niet-naleving – helpt dit de klant uiteindelijk ook om deze schulden te vereffenen.

About admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *