Hoe u een financieel noodplan voor uw bedrijf maakt

Financiële noodplanning is een must – niet alleen voor gevestigde kleine bedrijven, maar ook voor bedrijven in de vroegste oprichtingsfasen.

Als u pre-launch bent of pas onlangs op de markt bent gekomen, is een noodplan waarschijnlijk het laatste waar u aan denkt; uw inspanningen zijn er immers op gericht om van uw bedrijf een succes te maken, en niet noodzakelijkerwijs na te denken over wat er mis zou kunnen gaan.

Maar onverwachte situaties kunnen de start van een bedrijf onderbreken en de normale bedrijfsvoering verstoren. Zonder een financieel noodplan kunnen deze onvoorziene gebeurtenissen schadelijk zijn voor de gezondheid van het bedrijf en mogelijk leiden tot insolventie nog voordat een startup van de grond is gekomen.

Ik werk voor een bedrijf van turnaround-beoefenaars en bied expertise op het gebied van bedrijfsherstel, cashflow en financiering. Ik zie vaak perfect levensvatbare startups die simpelweg niet kunnen functioneren vanwege een gebrek aan cashflow. Voor bedrijven in de vroegste stadia zijn er vaak geen financieringsstromen beschikbaar, waardoor ze weinig andere keus hebben dan te folden. Het opzetten van een eenvoudig financieel noodplan kan bedrijven in deze situatie de reddingslijn geven die ze nodig hebben.

In dit artikel gaan we onderzoeken waarom financiële noodplannen zo belangrijk zijn en u helpen uw eigen plannen te maken voor uw startende onderneming.

Wat is een financieel noodplan?

Een financieel noodplan moet uw handelwijze documenteren in tijden van crisis die de stabiliteit van uw bedrijf bedreigen. Het moet zich met name richten op de toewijzing van middelen en financiële middelen.

Het kan het verschil betekenen tussen het voortbestaan ​​en de mislukking van een bedrijf wanneer een ramp toeslaat, of de crisis nu voortkomt uit een betalingsachterstand, het verlies van een kredietlijn of een storing in apparatuur.

Waarom zijn financiële noodplannen zo belangrijk?

Begin dit jaar heeft 5.593 bedrijven stonden op de rand van insolventie in het VK Veel van deze bedrijven zouden perfect levensvatbaar zijn, maar ze hebben simpelweg te kampen met problemen met financieel beheer. Ze kunnen bijvoorbeeld inkomsten genereren maar dalende winstmarges hebben, of problemen hebben met chronische betalingsachterstanden door het ontbreken van een effectieve incassoprocedure.

In de beginfase van een bedrijf zijn er vaak simpelweg geen middelen om onverwachte negatieve gebeurtenissen op te vangen. Daarom kan een alomvattend plan dat tot doel heeft het risico op financieel verlies te beperken, van onschatbare waarde zijn. In plaats van in paniek te raken en het ergste te vrezen, kunnen startups praktische en effectieve bedrijfsstrategieën implementeren om operationeel te blijven en insolventie te voorkomen.

Even terzijde: een financieel noodplan kan u niet beschermen tegen elke financiële situatie. Andere problemen, zoals problemen met het betalen van belasting of problemen rond te snel groeien, kunnen ook nieuwe bedrijven dreigen te laten ontsporen. Als je op zoek bent naar meer informatie over het onderwerp, ga dan naar Bedrijfsschuld (waar ik hoofd van de digitale afdeling ben) nadat je dit artikel hebt voltooid. Wij bieden een uitgebreid scala aan bronnen en handleidingen om u te helpen bij het oplossen van vele uitdagingen waarmee u te maken kunt krijgen.

Hoe maak je een financieel noodplan

Volg dit proces om een ​​financieel plan te maken waarop u kunt vertrouwen. Belangrijk is dat elk van deze stappen eenvoudig en volledig uitvoerbaar is. Laat je niet intimideren. Het hele proces zou niet meer dan een uur van uw tijd in beslag moeten nemen.

1. Maak een lijst met uw prioriteitsbronnen

Niet alle middelen van uw bedrijf zijn cruciaal voor de werking ervan. Hoewel ze er in het begin misschien maar weinig tussen zijn, welke middelen kunt u missen als dit het verschil betekent tussen uw deuren openhouden en vouwen?

Heeft u bijvoorbeeld een bedrijfswagen die leuk is om te hebben maar niet essentieel is voor de kernactiviteit van de onderneming? Of misschien bezit u een fysieke locatie die u zou kunnen verkopen als het voortbestaan ​​van uw bedrijf ervan afhangt? Evenzo kunnen er minder essentiële personeelsleden zijn die u zou kunnen ontslaan als het bedrijf het financieel moeilijk had. Vergeet niet dat het vrijwel zeker gemakkelijker zal zijn om nu na te denken over uw essentiële zaken dan in het heetst van de strijd.

2. Overweeg de mogelijke risico’s

Er is een beperkt aantal risico’s dat tot falen kan leiden. In feite zijn de risico’s meestal relatief eenvoudig te voorzien, zelfs als u nog moet lanceren. Wat zou er bijvoorbeeld gebeuren als een belangrijke klant ergens anders heen gaat of als een belangrijk teamlid het bedrijf verlaat? Met de juiste planning, zolang er vraag is naar de producten of diensten die u aanbiedt, is het voor een bedrijf mogelijk om elk risico te overleven.

Maak een lijst van mogelijke risico’s en denk na over hoe waarschijnlijk het is dat elk van de dreigingen zich voordoet en wanneer de kans het grootst is (het uitvoeren van een SWOT-analyse kan hier ook nuttig zijn).

Voor elk van de bedreigingen moet u:

  • Maak een lijst van de strategieën en technieken die u zult gebruiken om de risico’s te minimaliseren
  • Beschrijf de technieken die u zult gebruiken om de financiële impact van het risico te beperken als dit zich voordoet

3. Bepaal hoe het plan moet worden uitgevoerd en wie waarvoor verantwoordelijk is

Neem de bovenstaande informatie en bepaal wie verantwoordelijk is voor de uitvoering van het financiële noodplan. Als startend bedrijf zal deze verantwoordelijkheid waarschijnlijk bij de bedrijfseigenaar vallen. U moet ook in kaart brengen wie toegang heeft tot de documenten die nodig zijn om vóór en tijdens het proces naar het plan te handelen, en een lijst toevoegen van de teamleden die op de hoogte zijn van de plannen voordat ze worden uitgevoerd.

4. Controleer regelmatig: zorg ervoor dat uw plannen up-to-date zijn

Het soort risico’s waarmee bedrijven worden geconfronteerd, verandert in verschillende stadia van hun ontwikkeling. De dreiging van te late of niet-betalingen is een van de belangrijkste oorzaken van bedrijfsinsolventie, evenals de insolventie van een bedrijf in de toeleveringsketen. Voor de lancering is uw grootste bedreiging echter waarschijnlijk of u financiering kunt krijgen.

Er kunnen ook veranderingen in de marktomstandigheden zijn die het bedrijf blootstellen aan nieuwe en voorheen niet-geïdentificeerde bedreigingen. Om ervoor te zorgen dat het financiële noodplan relevant en up-to-date is, is het van essentieel belang dat u het plan elk kwartaal opnieuw bekijkt en bijstelt naarmate het bedrijf groeit.

5. Identificeer alternatieve kredietbronnen

Tegenwoordig is het niet ongebruikelijk dat kredietverstrekkers kredietlijnen verwijderen of dat handelsleveranciers het krediet dat zij uw bedrijf aanbieden verlagen als zij zich zorgen maken over de financiële stabiliteit ervan. Het proactief identificeren van alternatieve kredietbronnen die kunnen worden veiliggesteld en het beoordelen van hun financiële haalbaarheid zal het bedrijf helpen om door te gaan als de kredietlijnen worden verminderd.

Dit zou een proces moeten zijn dat elk kwartaal opnieuw wordt bekeken, aangezien het scala aan financieringsopties dat voor uw bedrijf beschikbaar is, zal veranderen. Wacht niet tot uw kredietlimiet is verwijderd om over dit risico na te denken – het kan lang duren voordat startende bedrijven alternatieve financieringsbronnen vinden.

6. Overweeg eerst de kapitaalvereisten

De typische benadering van noodplanning is om eerst te beslissen wat het beste is voor het bedrijf en dan na te denken over waar het geld om het plan uit te voeren vandaan zal komen.

Bij het opstellen van een financieel noodplan voor een startup is de kans dat u toegang krijgt tot het kapitaal dat u nodig heeft echter relatief laag. Daarom is het zinvol om eerst de kapitaalmarkten te verkennen en vervolgens uw strategisch plan aan te passen op basis van het geld dat waarschijnlijk beschikbaar is. Houd uw financiën in de gaten op wekelijkse of zelfs dagelijkse basis – u kunt dit doen met een Excel-spreadsheet of een dashboard die uw gegevens automatisch uit uw boekhoudsoftware haalt.

Zorg ervoor dat u uw cashflowprognoses regelmatig vergelijkt met de werkelijke cijfers, zodat u een crisis kunt voorkomen voordat deze de kans krijgt om uit te groeien tot iets dat het voortbestaan ​​van uw bedrijf bedreigt.

Het opstellen van een financieel noodplan is misschien niet de eerste prioriteit voor startende bedrijven. Echter met 4 op de 10 Britse bedrijven gaan failliet in hun eerste vijf jaar is dit iets waar degenen die serieus zijn over hun voortbestaan, serieus over na moeten denken.

De waarheid is dat er geen vervanging is voor een goede voorbereiding, en het opstellen van plannen voor het geval het ergste zou gebeuren, kan geruststelling en uitstel bieden tijdens een financiële storm.

About admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *