Hoe het trainingsprogramma evalueren?

Een evaluatie die verwijst naar een trainingsprogramma kan direct na de training van werknemers worden uitgevoerd, aangezien het de bedoeling is om de resultaten en de positieve en negatieve punten te analyseren van alles wat in het leerproces is opgenomen.

Het kan ook tijdens de uitvoering van het programma worden gestart, maar in dit geval zal het gericht zijn op het certificeren van de kwaliteit van de opleiding, als deze daadwerkelijk wordt opgenomen door de werknemers.

Als er geen gebruik van wordt gemaakt, is het misschien tijd om de lesmethode of trainingstoepassing te herzien.

Direct na het diagnosticeren van de behoeften en zodra de planning correct is uitgevoerd, is het tijd om alles van papier te krijgen en alle leringen in de praktijk te brengen.

Belangrijke punten voor het evalueren van het trainingsprogramma

Het is belangrijk om te benadrukken dat het, alvorens de training voor werknemers te analyseren, nodig is om enkele basispunten over training aan de orde te stellen, zoals:

de behoeften begrijpen

Het kennen van elk detail van de behoeften van het bedrijf is van fundamenteel belang om te weten wat de beste manier is om te evalueren wat bestemd was voor het leren van de medewerkers.

Planning

Het is van essentieel belang om een ​​adequaat plan te ontwikkelen, waarin duidelijk wordt gemaakt welke methodologie en methodes moeten worden gebruikt en wie het zal ontwikkelen.

Het is ook belangrijk om te bepalen of het leren op afstand (met een online trainingsplatform) of face-to-face zal zijn.

De manier waarop het trainingsprogramma wordt uitgevoerd (on-site of afstandsonderwijs) interfereert met de prestatie-evaluatiemethode die tijdens het trainingsproces wordt uitgevoerd.

Daarom is het essentieel om de evaluatie toe te passen en de werknemer te controleren die echt absorbeert wat er wordt gepasseerd en ook degenen die geen gebruik maken van de aangeboden inhoud.

Als het programma persoonlijk wordt uitgevoerd, moet de evaluatie het gedrag van elke werknemer analyseren om er zeker van te zijn dat de trainingsinhoud is gebruikt.

Een goede manier is dat managers tijdens het proces de aantekeningen van toetsen, examens of aangeboden activiteiten controleren.

In het geval van afstandsonderwijs kunnen de prestaties van de werknemer worden geëvalueerd, door de tijdsbesteding in elke module en deelname aan de discussiefora te controleren.

Er zijn ook assessments die gericht zijn op het begrijpen van het uiteindelijke functioneren van de medewerker, zoals de Behaviour Assessment, waar we het later over zullen hebben.

Methoden voor evaluatie van opleidingsprogramma’s

Er zijn vier evaluatiemethoden voor een trainingsprogramma en om u beter te laten begrijpen wat ze zijn en wat hun functie is, hebben we elk van de tools hieronder opgesomd.

1. Reactiebeoordeling

Bij deze eerste evaluatiemethode is het doel om te begrijpen hoe de ervaring van elke werknemer was tijdens de sessies: van de toegepaste methodologie, de behandelde onderwerpen en de manier waarop de verantwoordelijke voor de training de inhoud uitlegde.

Dat wil zeggen, deze analyse dient om de perceptie en absorptie van de werknemer kwalitatief en kwantitatief te begrijpen, als een manier om hun professionele resultaten te verbeteren.

2. Leerevaluatie

Het leerassessment dient om de kwaliteit van bedrijfsopleidingen te meten. Bijvoorbeeld: via deze analyse is het mogelijk om de verwerving van nieuwe vaardigheden en kennis door werknemers te identificeren.

Het is opmerkelijk dat tijdens de planning deze punten van vaardigheden en kennis goed moeten worden gedefinieerd.

Het bedrijf moet objectief zijn in het uitwerken van de kennis en vaardigheden die haar medewerkers door middel van training moeten verwerven.

Om ervoor te zorgen dat deze beoordeling specifieker is en echte resultaten laat zien, is het raadzaam om vóór de bedrijfstraining een competentie-examen af ​​te leggen en een ander examen af ​​te nemen.

Op deze manier wordt het niveau van de kennis en vaardigheden die met de kwalificatie zijn verworven, beoordeeld.

3. Gedragsbeoordeling

Op dit punt wordt het gedrag van de werknemer geëvalueerd. Medewerkers moeten het behandelde onderwerp echt hebben opgenomen en begrepen, zodat ze de opgedane kennis in de praktijk kunnen brengen in hun dagelijkse werkzaamheden.

Daarom moet de docent, om deze evaluatie te gebruiken, de managers opvolgen om de productiviteitspercentages van de werknemers te analyseren, om de verworven vaardigheden en kennis te meten.

Volgens dezelfde regel van leerevaluatie is het essentieel dat er een evaluatie wordt uitgevoerd voor en een andere na het einde van de sessies, zodat productiviteits- en prestatie-indexen positieve resultaten kunnen laten zien.

4. Evaluatie van resultaten

Om de resultaten in dit deel van de evaluatie gunstig te laten zijn, is het essentieel dat deze indexen al aan het begin van het programma zijn vastgesteld.

Op deze manier is het, met de vastgestelde doelstellingen, gemakkelijk om de positieve punten van de training te analyseren in gezelschap of op afstand naar het bedrijf gebracht.

Dit is een van de belangrijkste evaluatiemethoden, aangezien de hier gepresenteerde resultaten het financiële leven van de organisatie verstoren.

Resultaten worden gezien wanneer het gebeurt:

    • grotere klanttevredenheid met het bedrijf;

Het belang van beoordelingsmethoden

De evaluaties zijn van het allergrootste belang, omdat ze de resultaten bewijzen die zijn verkregen door de training die in de organisatie wordt uitgevoerd.

Door deze methodes kan de manager het niveau van vaardigheden en kennis van zijn werknemers begrijpen en erin slagen om te profiteren van het beste dat iedereen heeft, in overeenstemming met zijn talent.

Maar het is vermeldenswaard dat om dit allemaal te laten gebeuren, de planning die aan de training voorafgaat zeer goed moet worden ontwikkeld, zodat het mogelijk is om alle aangeboden inhoud te benutten en in praktijk te brengen.

Het is mogelijk om te zeggen dat training en evaluatie complementair zijn: correct ontwikkelde, toegepaste en niet geëvalueerde training toont de resultaten niet duidelijk aan en dit kan ertoe leiden dat managers gaan twijfelen met betrekking tot de investering.

Een assessment voorafgaand aan een training dient om de behoeften en verbeterpunten van een organisatie in kaart te brengen, maar zonder de juiste aangeboden training zullen deze gegevens nauwelijks veranderen en zullen er nauwelijks positieve resultaten worden behaald.

Om de productiviteit en ontwikkeling van het bedrijf te verbeteren, zet u in op een goed trainingsprogramma en een grondige evaluatie van de resultaten voor en na de training.

About admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *