Hoe de interne communicatie in het bedrijf verbeteren?

Door communicatie kunnen mensen kennis met elkaar delen, waardoor de organisatieontwikkeling flink toeneemt.

Weinig managers beschouwen communicatie als iets essentieels voor de individuele groei van de werknemer of zelfs als een fundamenteel onderdeel van het verhogen van de productiviteit in het bedrijf.

Maar het is noodzakelijk om deze gedachte te veranderen, dialoog is tenslotte een noodzakelijke praktijk om berichten over te brengen.

Wat is het belang van communicatie in het bedrijf?

Een goede dialoog is een belangrijk instrument in de zoektocht naar een positief resultaat, zowel binnen als buiten het bedrijf.

Binnen de corporate omgeving is er daardoor interactie tussen collega’s en kennisdeling van leidinggevenden naar medewerkers. De praktijk zorgt ook voor een volledige integratie tussen de teams, wat reflecteert op een goede relatie met de cliënt.

Gemotiveerde medewerkers produceren toch meer?

En intercommunicatie verhoogt ook de productiesnelheid – vandaar het belang ervan – maar er zijn nog andere redenen die de praktijk essentieel maken voor zakelijk succes.

We hebben hieronder enkele ideeën over het belang van communicatie op een rijtje gezet, kijk maar eens:

  • snellere en efficiëntere oplossingen;

  • verhoogde gezonde concurrentiepositie.

Onthoud als: het opbouwen van een goede interactie reflecteert ook op de manier waarop het imago van het bedrijf wordt doorgegeven, door het uitdragen van positieve punten, die buiten de werkuren door medewerkers naar voren worden gebracht.

Hoe de communicatie in het bedrijf verbeteren?

Over het algemeen moet de manager, om de relaties in de werkomgeving te verbeteren, onderwerpen ter sprake brengen die de werknemers interesseren, om partnerschap en vriendschap tussen collega’s te bevorderen.

Enkele manieren waarop u kunt helpen zijn:

  • happy hour voorstellen onder werknemers; of
  • gebruik APP’s die conversatie tussen collega’s bevorderen en vergemakkelijken.

Het idee van happy hour-bijeenkomsten is een goed idee en zal zeker de interactie tussen collega’s stimuleren, waardoor ze zich meer op hun gemak voelen bij elkaar.

Het is echter mogelijk dat interne storingen, bij het verzenden van berichten, blijven optreden.

In sommige situaties kan de opvolging door een professional van fundamenteel belang zijn. Een goede tip om de interne communicatie in het bedrijf te verbeteren, is dus om goede zakelijke coaching te vinden, om te helpen het probleem te vinden dat ervoor zorgt dat de gewenste berichten niet worden verzonden en ontvangen.

Medewerkers leren kennen, begrijpen waar ze naar op zoek zijn, hopen en proberen te bereiken, kan een goede tip zijn voor managers, die open moeten zijn, vertrekken en laten zien dat het communicatiekanaal altijd open is.

Ze moeten weten dat ze op u kunnen rekenen en dat ze zich kunnen uiten om uit te leggen wat er in de werkomgeving gebeurt, om ideeën te delen ten gunste van bedrijfsgroei.

Een effectieve techniek om deze toenadering tussen leiders en volgers te verbeteren, is het houden van informele ontmoetingen, in een omgeving die bevorderlijk is voor ontspannen gesprekken, uitwisseling van ervaringen en kennis.

Een ander efficiënt alternatief voor het verbeteren van interne relaties is het aanmoedigen van een feedbackcultuur, waarin werknemers en leiders hun mening kunnen geven over eventuele veranderingen en attitudes die niet bijdragen aan de ontwikkeling van de organisatie.

Het is een goede manier om ze comfortabeler te maken, want daar is de vergadering voor bedoeld.

De manager moet er altijd aan denken om de communicatiestromen tussen sectoren te observeren, dat wil zeggen intern, om te begrijpen hoe informatie binnen de organisatie wordt overgedragen.

Berichten die niet zijn ontvangen zoals bedoeld door de afzender kunnen een probleem zijn. Zowel voor degene die het stuurt als voor degene die het ontvangt. Daarom hebben we 5 belangrijke stromen op een rij gezet die in acht moeten worden genomen.

Ze zijn een goed begin voor iedereen die betrokken is bij het overbrengen van een bericht om mogelijke gebreken te identificeren.

5 stromen om de interne communicatie te verbeteren

1. Stroomopwaarts

Wanneer de informatie van de medewerker naar de leider gaat, werkt het als een feedback, waarin de manager kan begrijpen hoe zijn management wordt ontwikkeld.

Het is een bottom-up flow en kan gaan over administratieve handelingen en het businessplan.

Het is een stroom die moeilijk te realiseren is in oude bedrijven en met hiërarchisch beleid, aangezien de leider de vrijheid en acceptatie moet hebben om een ​​echte boodschap te sturen en zijn echte percepties te communiceren.

2. Neerwaartse stroming

Flow vindt plaats van leiders en managers naar werknemers, van boven naar beneden.

In dit type dialoog wordt meer belangrijke informatie overgedragen, zoals doelen, doelstellingen, normen, attributies, taken, enz.

Het is belangrijk dat managers de juiste taal hebben en kunnen spreken, wat kan worden gedaan met training, door middel van bedrijfsadvies.

3. Horizontale stromen

Het gesprek vindt plaats op hetzelfde hiërarchische niveau, waardoor begrip, genegenheid en medeplichtigheid binnen het team toenemen.

Medewerkers die samenwerken, kunnen op een duidelijke en objectieve manier met elkaar praten om de door de organisatie voorgestelde doelen met veel meer gemak en teamwork te bereiken.

De communicatie verloopt meestal beter, tenzij er mensen in de teams zijn die communicatieproblemen hebben of wiens profiel niet ideaal is voor de functie waaraan ze zijn gekoppeld. Nogmaals, training kan helpen bij dit probleem.

4. Transversale stromen

Transversale stroom komt vaak voor in modernere organisaties, waar niet zulke rigide hiërarchische opleggingen zijn, waardoor het voor alle werknemers gemakkelijker wordt om gehoord te worden.

Het gebeurt meestal vloeiend van alle kanten, als gelijken, wat een meer interactief en participatief beheer bevordert.

5. Circulaire stromen

Over het algemeen aanwezig in kleine bedrijven, gaat de circulaire stroom, zoals de naam al aangeeft, “in cirkels”.

Het bericht verlaat dus punt A, gaat richting punt B, C en keert bijvoorbeeld terug naar A.

Het is een flow met veel vloeibaarheid, transparantie en objectiviteit, ook al zijn er meestal minder mensen.

Nadelen van gebrekkige communicatie in het bedrijf

Doorheen deze tekst benadrukken we het belang van dialoog om de productiviteit en prestaties van werknemers te verhogen.

Het is dus gemakkelijk voor te stellen dat door het gebrek aan directe dialoog de productiesnelheden laag zijn, correct?

Bovendien moet worden benadrukt dat zonder interne communicatie de externe dialoog, dat wil zeggen de relatie met de klant, zal worden geschaad, wat tot rampzalige resultaten kan leiden.

En als de externe relatie verstoord raakt, wordt het imago van het bedrijf uiteindelijk minder aantrekkelijk, wat resulteert in minder verkopen en een lagere winstgevendheid.

Het is nog steeds mogelijk om andere problemen op te sommen die in het algemeen op bepaalde gebieden voorkomen, ingegeven door het gebrek aan communiceerbaarheid, zoals:

  • demotivatie voor werkprestaties;

  • ongunstig klimaat in de werkomgeving;
  • verveling tijdens het uitvoeren van diensten;
  • slechte professionele kwaliteit;

De oplossing is om effectieve veranderingen voor te stellen om de communicatie aanzienlijk te verbeteren, waardoor de interactie effectiever, objectiever en zonder twijfel voor de ontvangers wordt.

Heb je hulp nodig bij het inhuren van een bedrijfstraining of coaching, reken dan op Gestaum Lab.

We verbinden degenen die training nodig hebben met de beste professionals van het land.

About admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *