Gedragstraining voor medewerkers

9 minuten om te lezen

Veel bedrijven investeren steeds meer in gedragstrainingstrategieën voor werknemers. Maar hoe werkt dit proces?

Het opleiden van een team en het genereren van efficiënte werkroutines zijn activiteiten die veel verder gaan dan technische of theoretische opleidingen, dit soort opleidingen wordt immers in de meeste bedrijven routinematig uitgevoerd.

Veel leiders die ook verstand hebben van people management, begrijpen dat een goede professional iemand is die, naast technische vaardigheden voor het uitvoeren van werkzaamheden, over psychosociale en gedragsmatige vaardigheden beschikt die waarde toevoegen aan het bedrijf als geheel.

Ook? Laten we het beter uitleggen

Een team kan rekenen op meerdere getalenteerde professionals, wiens werk mede afhankelijk is van de onderlinge uitwisseling van informatie en kennis. Als dit team moeite heeft om de informatiestroom actief te houden of, erger nog, problemen heeft met samenleven, is de kans groot dat activiteiten worden geschaad.

Dit is waar gedragstraining erg nuttig kan zijn.

Over het algemeen heeft gedragstraining voor werknemers als algemeen doel de interpersoonlijke relatie van de werknemers van een bedrijf te ontwikkelen en hen tegelijkertijd emotioneel in staat te stellen om te gaan met werkroutines.

Organisaties die op dit soort training inzetten, zien vaak een verbetering in verschillende aspecten van het bedrijf. Immers, wanneer professionals ondersteuning krijgen om werkrelaties te versterken, is het normaal dat de interne tevredenheid en teamproductiviteit toenemen.

Willen bedrijven concurrerend blijven op de markt, dan is het essentieel dat ze ook aandacht hebben voor de behoeften van hun werknemers, ook al worden die niet expliciet vermeld. Het anticiperen op gedragstrainingsprocessen voor werknemers is een geweldige manier om teamintegratie te bevorderen en tegelijkertijd aan te werken organisatiecultuur.

In dit artikel gaan we het daar precies over hebben: hoe gedragstraining voor werknemers werkt, de belangrijkste concepten en de grootste voordelen voor de organisatie.

Wil meer weten? Blijf lezen!

Wat is gedragstraining?

Alle trainingen kunnen worden opgevat als een vorm van kwalificatie. Gedragstraining voor werknemers is precies dat, aangezien het tot doel heeft werknemers op te leiden rekening houdend met emotionele, gedrags- en sociale prikkels.

De methode van gedragsstudies is ontstaan ​​uit studies uitgevoerd in de Verenigde Staten en begrijpt dat al onze gedachten en emoties factoren zijn die ons gedrag direct of indirect beïnvloeden.

Binnen bedrijfsomgevingen maken gedragsstudies het mogelijk een reeks strategieën te ontwerpen om professionals te helpen attitudebeperkingen te overwinnen en hun prestaties te verbeteren.

Hoe belangrijk is deze opleiding?

Wanneer we begrijpen dat onze emoties ons persoonlijke leven positief of negatief kunnen beïnvloeden, zetten we de eerste stap om te begrijpen dat ze ook ons ​​professionele leven kunnen beïnvloeden.

Er zijn tenslotte situaties van angst en ongerustheid die ons kunnen beïnvloeden productiviteit of voorkomen dat we waardevolle relaties opbouwen met andere leden van het team waarmee we samenwerken. Deze en andere situaties kunnen een negatieve invloed hebben op het bedrijf, naast het in gevaar brengen van onze eigen professionele ontwikkeling.

Gedragstraining is waardevol omdat het helpt bij de emotionele en psychologische ontwikkeling van professionals, gericht op specifieke resultaten die de hele werkomgeving verbeteren.

Training heeft ook de neiging om het organisatieklimaat te verbeteren, omdat het de subjectieve behoeften van werknemers oplost, conflicten vermindert en de interne tevredenheid vergroot.

Hoe helpt gedragsprofilering bij training?

Vanaf het moment dat gedragstrainingen rekening houden met het gedragsprofiel van medewerkers, is het mogelijk om veel assertievere trainingen voor teams te ontwikkelen en dit is direct terug te zien in de bedrijfsresultaten.

Enkele van de voordelen die het gedragsprofiel met zich meebrengt voor training zijn:

  • Professionele voldoening:

Wanneer gedragstraining is voorbereid om te voldoen aan de behoeften van elke professional op basis van zijn profiel, is de neiging dat de productiviteit verbetert, omdat werknemers zich meer gewaardeerd en tevreden voelen met het bedrijf,

Wanneer bij het creëren van trainingen rekening wordt gehouden met het gedragsprofiel, is het mogelijk om kosten te besparen met kwalificaties en trainingen die niet efficiënt zijn voor de teams.

Wanneer het bedrijf het profiel kent van de medewerkers die gedragstrainingen krijgen, is het mogelijk om per profiel veel assertiever en efficiënter ontwikkel- en opleidingsplannen op te stellen.

Inzetten op gedragstraining is ook een geweldige manier om het zelfbewustzijn van werknemers aan te moedigen, aangezien dit niveau van bewustzijn professionals helpt belangrijke vragen over hun emotionele toestand, hun persoonlijke en professionele doelen en de prioritaire prikkels voor het uitvoeren van hun taken te begrijpen.

Wat zijn de belangrijkste soorten gedragstraining?

Er zijn veel soorten gedragstraining en elk heeft een specifiek doel.

Laten we vervolgens een paar van hen ontmoeten.

Wanneer er situaties van interne conflicten zijn, moeten werknemers in staat zijn om belangen te verzoenen en geschillen glad te strijken, om spanningen en onevenwichtigheden in de werkomgeving te voorkomen.

Het is belangrijk om te zeggen dat dit soort situaties zeer schadelijk kan zijn voor het bedrijf als het interne “protocol” eenvoudig is om wrijving en ernstige meningsverschillen te negeren. De werkomgeving vereist immers veel respect.

In organisaties met een geschiedenis van interne conflicten is het interessant om na te denken over gedragstraining die medewerkers leert dergelijke situaties op een actieve en positieve manier op te lossen, met behoud van goede interne relaties en ieders fysieke en emotionele veiligheid.

Communicatie is een van de belangrijkste pijlers als we denken aan gedragstraining, aangezien geen van de geschetste strategieën effectief zal zijn als je communicatie niet voor iedereen duidelijk is.

Daarom moeten problemen met betrekking tot communicatie met voorrang worden opgelost.

Laten we eens kijken naar een praktisch voorbeeld: als er een team is dat afhankelijk is van het werk van een ander om zijn activiteiten te starten, maar er is geen communicatie tussen de twee, is het mogelijk dat de taken vertraging oplopen.

Dit is slechts een van de vele problematische situaties die zich kunnen voordoen wanneer het bedrijf interne communicatieproblemen heeft. Daarom is een duidelijke en constante communicatie essentieel om de activiteiten goed te laten verlopen en de bedrijfscultuur te versterken.

Inzetten op gedragstraining gericht op communicatie is een manier om het belang van het delen van informatie tussen iedereen in het bedrijf te versterken, naast dat het een geweldig hulpmiddel is om medewerkers aan te moedigen hun twijfels altijd op te lossen wanneer dat nodig is.

Dit alles zorgt voor een rijke cultuur van kennisdeling en helpt tegelijkertijd om de dagelijkse ervaring van werknemers in hun uitwisselingen te verbeteren.

Het is ook belangrijk om te benadrukken dat gedragstraining gericht op communicatie ook heel nuttig kan zijn voor medewerkers om gespreksvaardigheden met klanten en leveranciers te ontwikkelen. Het op elkaar afstemmen van toespraken en boodschappen die uniform door het hele bedrijf moeten worden overgedragen, is ook een manier om de goede ontwikkeling van het bedrijf te waarborgen.

DE emotionele intelligentie het is het vermogen om je eigen gevoelens en emoties te herkennen en ermee om te gaan in verschillende situaties. Deze vaardigheid kan worden ontwikkeld door training die zelfkennis, empathie, gezelligheid, zelfbeheersing en zelfmotivatie biedt.

Veel bedrijven bieden al gedragstrainingen aan gericht op de gezondheid en emotionele intelligentie van werknemers.

Wanneer deze is afgestemd op communicatieontwikkeling en strategieën voor het oplossen van conflicten, is professionele training door middel van emotionele intelligentie zeer waardevol voor werknemers.

Het is erg belangrijk dat professionals weten hoe ze hun routines en schema’s moeten beheren om hun taken te optimaliseren. Het ontwikkelen van tijdmanagementvaardigheden is van cruciaal belang voor alle werknemers.

Gedragstraining gericht op tijdmanagement richt zich op het bedenken van strategieën, samen met de professional, om afleiding te verwijderen en routines te organiseren zodat de focus op de taken die moeten worden volbracht wordt gemaximaliseerd zonder het welzijn van de werknemer te schaden.

Training kan medewerkers bijvoorbeeld helpen om vast te stellen op welke momenten van de dag hun concentratie het grootst is en van daaruit routines uit te stippelen zodat de vervulling van complexere taken op die momenten wordt gedaan.

Als alternatief helpt deze gedragstraining werknemers om hun tijd buiten de werkomgeving beter te beheren, door hen te helpen om: het ideale tijdstip te plannen om van huis te gaan en vertragingen te voorkomen, de beste periodes van intraday pauzewerktijden optimaliseren om te vermijden na verloop van tijd overbodig en nog veel meer.

Het opstellen van dergelijke actieplannen is een geweldige manier om werknemers te helpen zelfmanagement van hun tijd te ontwikkelen.

Welke technologieën kunnen helpen bij gedragstraining?

Er zijn een aantal tools die bedrijven kunnen helpen de behoefte aan gedragstraining te identificeren.

Als het bedrijf interne communicatiemiddelen heeft, zoals nieuwsbrieven en interne chats, die niet veel door de teams worden gebruikt, is het mogelijk dat er iets mis is. De gebruiksfrequentie van dergelijke communicatiemiddelen kan erop duiden dat teams niet zoveel informatie uitwisselen als zou moeten.

Bedrijven die een systeem hebben van online puntcontrolekan bijvoorbeeld waardevolle informatie hebben over pauzegewoonten van werknemers en laattijdigheidspercentages of verzuimbijvoorbeeld.

Dit soort gegevens kan waardevolle inzichten opleveren in het gedrag van medewerkers met betrekking tot ijver en op initiatieven die genomen kunnen worden om de interne productiviteit te verbeteren en de werkuren te optimaliseren.

Het online wisselbesturingssysteem van mijn werk kan je daarbij helpen!

Via een moderne en toegankelijke applicatie kunnen medewerkers van het bedrijf via de mobiele telefoon inklokken en eenvoudig hun werkdaggegevens vastleggen. Tegelijkertijd heeft de manager toegang tot alle gegevens over het dagelijkse werkproces van de werknemers fiscale rapporten en veel meer!

U kunt de online tijdregistratie van mywork 15 dagen gratis testen hier klikken.

About admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *