FGTS Regelmatigheidscertificaat: wat is het?

Het FGTS-regelmatigheidsattest is een document dat bewijst dat bedrijven op de hoogte zijn van de uitbetaling van het Waarborgfonds Vertrek Werknemers van hun werknemers.

Dit document kan gratis worden verstrekt en moet door organisaties worden geraadpleegd om ervoor te zorgen dat aan alle wettelijke en arbeidsverplichtingen wordt voldaan.

In dit artikel leggen we uit hoe het FGTS-regelmatigheidsattest werkt en waarom het zo belangrijk is.

Wat is het FGTS-regelmatigheidsattest en hoe werkt het?

Het FGTS-regelmatigheidscertificaat of -certificaat is een document dat wordt uitgegeven door Caixa Econômica Federal en wordt gebruikt om te bewijzen dat een bedrijf op de hoogte is van de betalingen die verschuldigd zijn aan het Severance Guarantee Fund for Anciënniteit.

Dit attest kan gratis worden verstrekt en is vereist door verschillende financiële instellingen die kredieten vrijgeven op basis van de FGTS en door werknemers die geld moeten opnemen van het Fundo de Garantia.

Het document, ook wel bekend als het FGTS-schuldengoedkeuringscertificaat, garandeert dat bedrijven geen schulden of uitstaande schulden hebben in het Garantiefonds, dat wil zeggen dat alle maandelijkse betalingen aan werknemers correct worden gestort.

Wat betekent regelmaat voor de ABVV?

Caixa Econômica Federal is de instantie die verantwoordelijk is voor het bepalen van de naleving van de FGTS door bedrijven. Om als regulier te worden beschouwd, moet het bedrijf up-to-date zijn met:

 • Betaling van sociale bijdragen bepaald in aanvullende wet nr. 110/2001
 • Verplichtingen bij het ABVV, rekening houdend met financiële, registratie- en operationele factoren;
 • Betaling van leningen ondersteund door FGTS-middelen.

Al deze factoren worden door Caixa beoordeeld wanneer bedrijven het FGTS-certificaat van regelmatigheid moeten afgeven om de naleving van de verschuldigde betalingen te garanderen.

De juiste term is CND. CRF- of FGTS-certificaat?

De afkorting CND staat voor Debt Clearance Certificate, terwijl CRF staat voor FGTS Regularity Certificate. Beide termen betekenen hetzelfde en kunnen worden gebruikt om te verwijzen naar het FGTS-certificaat waar we in dit artikel op wijzen.

De meest gebruikelijke is momenteel het gebruik van het acroniem CRF (Certificado de Regularidade do FGTS), dat in de volksmond bekend staat als het FGTS-certificaat.

Het is de moeite waard eraan te denken dat wanneer het bedrijf alle reguliere betalingen heeft, dat wil zeggen wanneer er geen hangende kwestie is met betrekking tot de FGTS-aanbetaling, de CRF negatief is, aangezien Er is geen bedrijfsschulden.

Welke documenten zijn nodig om het FGTS-regelmatigheidsattest af te geven?

Om de CRF af te geven, hoeft u alleen de CNPJ te hebben van het bedrijf dat u wilt raadplegen of de specifieke registratie van de INSS (CEI) en in sommige situaties zal het nodig zijn om de staat waarin het bedrijf is gevestigd te informeren.

Hoe het FGTS-regelmaatcertificaat afgeven?

Het is mogelijk om rechtstreeks toegang te krijgen tot het document via internet, zodat vertegenwoordigers van bedrijven en burgers als geheel niet naar de Caixa-vestigingen hoeven te gaan.

Aangezien het document wordt uitgegeven door de Caixa Econômica-website, gaat u gewoon stap voor stap als volgt te werk:

 • Bezoek de FGTS-website
 • Klik op het menu “Ik ben een werkgever” in de bovenhoek van het scherm
 • Klik op “Werkgever Regelmaat Overleg”
 • Ga naar “Raadpleeg CRF”
 • Voer de CNPJ in van het gezochte bedrijf of de CEI van het bedrijf en de staat waarin het hoofdkantoor is gevestigd
 • Vul de verificatie code in
 • U wordt doorgestuurd naar een ander scherm en klikt vervolgens op “Verkrijgen van het FGTS-regelmatigheidscertificaat”
 • Klik op “Bekijken”
 • En klaar! U kunt de informatie raadplegen en het document afdrukken als u dat wenst.

Naast de afgifte van het FGTS-regelmatigheidscertificaat kunt u ook de volledige historiek raadplegen van de door het bedrijf uitgegeven certificaten door de jaren heen, wat helpt om na te gaan of de organisatie op lange termijn aan haar verplichtingen heeft voldaan.

Wat is de looptijd van het FGTS-regelmatigheidscertificaat?

Het document is 30 dagen geldig vanaf de datum van uitgifte en kan 10 dagen voor de vervaldatum worden verlengd. Dat wil zeggen, de verlenging kan plaatsvinden vanaf de 21e geldigheidsdag van het huidige certificaat.

Een dergelijke verlenging kan ook rechtstreeks via de Caixa-website worden gedaan, door toegang te krijgen tot de opties “Controleer de CRF-verlenging” en vervolgens “Vernieuw het FGTS-certificaat van goede reputatie – CRF”.

Waarom is het belangrijk om de CRF uit te geven?

Het FGTS-regelmatigheidsattest is van groot belang voor alle bedrijven die een goede relatie met financiële instellingen willen onderhouden en arbeidsproblemen met hun werknemers willen voorkomen.

Het correct uitbetalen van de ABVV is een van de belangrijkste routines van de afdeling Personeelszaken, samen met tijdregistratie en werktijdbeheer. Al deze activiteiten vragen veel aandacht en zorg van HR-managers, omdat ze veel problemen kunnen veroorzaken als ze niet correct worden uitgevoerd.

De beheersing van de werktijden heeft een sterke impact op de betaling van FGTS en andere arbeidstoelagen van de werknemers van een bedrijf. Aangezien de FGTS maandelijks wordt betaald en de waarde ervan rechtstreeks verband houdt met het salaris van de werknemer, is het belangrijk ervoor te zorgen dat werknemers geen buitensporige en ongerechtvaardigde afwezigheden hebben die een korting op de betaling van deze bedragen zouden kunnen opleveren.

About admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *