Conflicthantering op het werk – Bekijk enkele tips!

Goede technieken voor conflictbeheersing in de werkomgeving zijn essentieel om het evenwicht in de bedrijfsomgeving te behouden. Maar afhankelijk van de situatie kan het hard werken zijn om een ​​goede bedrijfsmanagementstrategie te ontwikkelen.

Sommige bedrijven hebben deze duidelijke praktijken niet en daarom is de interne communicatie van het bedrijf volledig onstabiel, waardoor daling van de productiviteit, naast andere schade aan de onderneming. Daarom is het ontwikkelen van bedrijfsmanagementtechnieken, zoals conflicthantering, onontbeerlijk.

Met dat in het achterhoofd probeert deze publicatie duidelijkheid te scheppen over de behoefte aan conflicthantering binnen de werkomgeving, evenals het tonen van de beste managementpraktijken voor bedrijven.

Conflicthantering in de praktijk

Conflicten komen overal voor en de werkomgeving is geen uitzondering op deze regel, aangezien het normaal is dat er meningsverschillen zijn over bedrijfsaangelegenheden. Op het werk daarentegen moet dat wel interpersoonlijke competentie.

En wat is dit?

Interpersoonlijke competentie is een recente term die wordt gebruikt om te verwijzen naar de relationele vaardigheden en vooral met betrekking tot het conflictbeheersingsproces binnen bedrijven. We kunnen ook zeggen dat zowel conflictbeheersing als de ontwikkeling van interpersoonlijke competentie meer zijn intuïtief.

Conflicthantering functioneert in de praktijk als het uitwerken van effectieve interne communicatiestrategieën. Het dient om conflicten zo goed mogelijk te voorspellen en op te lossen, zonder veel schade aan te richten, zoals een substantieel verlies aan teamproductiviteit.

Het is belangrijk om te benadrukken de evolutie van de conceptualisering van conflicten bedrijven, hiervoor kunnen we in drie hoofdcategorieën scheiden:

  • Decennia van 1930 tot 1940;
  • Decennia van 1940 tot 1970;
  • Vanaf 1970.

De eerste benadering van conflict zou zijn “traditioneel“, waarin vijandelijkheden zouden plaatsvinden vermeden. Van de jaren 1940 tot de jaren 1970 was de aanpak een van demenselijke relatie‘ waarin het conflict ja, geaccepteerd kon worden. Ten slotte moeten zakelijke conflicten vanaf de jaren 70 niet alleen worden geaccepteerd, maar ook worden aangemoedigd, met een aanpak “interactionist“.

Deze aanmoediging zou door de leiders moeten worden gedaan als een manier om het team te verbeteren, aangezien vreedzaam en kalm werk ook als statisch werd beschouwd. Met deze aanmoediging is het natuurlijk gedaan minimale conflictenanders dan wat we beschouwen als agressie of misbruik.

We hebben zelfs een publicatie over de kunst van het werken als team met 8 tips van Shackleton. Uitchecken!

Deze korte conceptualisering is belangrijk om te begrijpen dat het conflict, wanneer het minimaal voorkomt, kan bestaan positieve gevolgen. Maar nogmaals, in het geval van middelgrote en grote conflicten moeten ze worden vermeden en opgelost.

4 best practices voor conflicthantering

Het bespreken van theoretische kwesties over conflicthantering is beslist eenvoudiger dan het in de praktijk brengen. Maar kalmeer, we zullen je helpen! Zie hieronder de vier best practices van conflicthantering voor uw bedrijf.

1. Besteed aandacht aan de betrokkenen

De eerste stap in conflicthantering is opletten en goed luisteren naar de betrokkenen en, na hen, de andere mensen in het team. Met deze eerste beweging is het mogelijk om te begrijpen bij welke stap het conflict zich bevindt: wat is er gebeurd, tussen welke medewerkers en het proces dat door de betrokken mensen is gevolgd.

Daarnaast is deze stap ideaal om medewerkers te ondersteunen zodat ze niet het gevoel krijgen dat het bedrijf partij kiest of hen negeert.

2. Duidelijkheid over moraal en ethiek op het werk

Er worden al houdingen aangenomen om conflicten te verhelderen, wat nu moet gebeuren is om voor het team duidelijk te maken hoe belangrijk het is om moraal en ethiek op het werk te handhaven. onthoud dat de missie, gezichtsvermogen en waarden van het bedrijf zijn niet alleen het resultaat van bedrijfsbureaucratieën.

Daarom is het opleiden van medewerkers zo belangrijk. Besteed aandacht aan medewerkers buiten hun rol, maar ook hoe te werken om het doel te bereiken betere resultaten mogelijk, aangezien productiviteit rechtstreeks verband houdt met de interpersoonlijke relaties van de onderneming. Bekijk onze publicatie met “5 tips voor het opleiden van medewerkers” en verbeter jezelf ook hierin!

3. Diagnose van problemen

Als we het hebben over conflict, hebben we het onder andere over een proces dat begint wanneer een van de partijen beseft dat de andere partij gefrustreerd zal raken over de betreffende belangen. Deze definitie is belangrijk voor het begrijpen van de oorsprong van de problemen. Wat daarna moet gebeuren, is identificeren wat zijn die belangen in kwestie.

Naast het diagnosticeren van problemen, categoriseert u het niveau van het conflict als klein, gemiddeld of groot. Deze classificatie lijkt in eerste instantie misschien verwarrend, maar in de praktijk kan het conflict in kwestie zich op verschillende manieren voordoen: van gevoelens, gedachten, angst tot verbale conflicten of, in meer extreme gevallen, fysieke conflicten.

Het is mogelijk om te zeggen dat deze conflicten deel uitmaken van een proces, beginnend met perceptie en vervolgens met experimenteren, maar dit kan variëren. Het diagnosticeren van problemen is belangrijk voor de volgende en laatste praktijk van conflictbeheersing, het oplossen van problemen.

4. Oplossingsstrategieën

Dit is de stap belangrijker binnen conflicthantering in de werkomgeving is het tijd voor jou, de teamleider, om strategieën vast te stellen om het conflict op te lossen. Ondanks dat het een belangrijke laatste stap is, kunnen we niet duidelijk zeggen welke de beste oplossing is voor de zaak.

Dit hangt uitsluitend af van het type en niveau van het conflict, besteed daarom tijd, houd vergaderingen, praat, plan en categoriseer mogelijke oplossingen en hun gevolgen.

Goede conflicthanteringspraktijken in de werkomgeving zorgen voor minimale schade, bereidt zich voor op nieuwe en mogelijke verschillen, naast andere grote voordelen. Vergeet echter niet dat geminimaliseerde conflicten grote voordelen kunnen opleveren voor uw team, dus analyseer conflicten, realiseer de grenzen van meningsverschillen en neem op basis daarvan beslissingen.

About admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *