7 tips om een ​​team verenigd en gemotiveerd te houden

Een team verenigd en constant gemotiveerd houden is geen gemakkelijke taak, hoewel er maatregelen zijn die hierbij helpen en het werk van managers en HR-professionals vergemakkelijken. En het beste van alles is dat veel van deze maatregelen kosteloos kunnen worden toegepast.

In feite is tijd de enige bron die nodig is om de meeste ervan toe te passen. Ja, het bij elkaar houden van een werkteam vereist aandacht en vooral herhaling!

Daarom hebben we in dit artikel zeven tips voor je om een ​​verenigd en gemotiveerd team te houden.

Maar eerst een waarschuwing: onze tips zijn geen taartrecept en bovendien is elk bedrijf een ander organisme. Dus voel je vrij om veel van onze aanbevelingen aan te passen aan jouw realiteit, zie je?

Hoe houd je een team verenigd, gemotiveerd en up-to-date?

1. Geef het goede voorbeeld

De leiders van het bedrijf moeten een goed voorbeeld zijn van teamwerk, zodat ze kunnen dienen als een voorbeeld van motivatie en eenheid voor hun werknemers en een goed presterend team kunnen worden.

Business managers zijn immers de “influencers” binnen een organisatie. Dat wil zeggen, het gedrag van deze professionals heeft een positieve of negatieve invloed op het organisatieklimaat van de omgeving.

Als leiderschap communicatief, empathisch, humaan, benaderbaar en enthousiast is, zal het team op dezelfde manier reageren. Met andere woorden, de leider van een team moet een soort cheerleader zijn, of, in het Portugees, cheerleader.

2. Maak het belang van elk teamlid duidelijk

Om een ​​team te hebben dat samenwerkt, op zoek naar de resultaten die u verwacht, zal het nodig zijn om, wanneer nodig, het belang van elk lid aan te tonen. Wat er gebeurt is het volgende: elke professional moet eerst als individu en daarna als groep worden beschouwd.

De vereniging van een team hangt ook af van de individuele waardering van elk team. Er moet een perceptie zijn van belangrijkheid, verbondenheid en bruikbaarheid, dan eenheid en motivatie.

Maak dus duidelijk hoe belangrijk ieders werk is voor het uiteindelijke resultaat, oké?

3. Geef individuele en collectieve feedback

Om de logica van tip nummer 2 te volgen, is een routine van individuele en collectieve feedback vereist om een ​​team verenigd, gemotiveerd en altijd up-to-date te houden met de training van werknemers. Maar waarom individuele en collectieve feedback?

Het team moet zich bewust zijn van zijn functioneren als groep, maar ook van zijn functioneren als individuele professional. Daarom is het noodzakelijk om te weten hoe je teamwerk kunt prijzen, maar ook hoe je de bijdrage van elk teamlid aan het eindresultaat kunt aanwijzen.

Nu is het bij constructieve feedback nog belangrijker om meningen te scheiden. Het team moet immers een algemene mening horen, maar elke professional in de groep moet af en toe weten waar hij moet verbeteren.

4. Zorg voor het organisatieklimaat van het bedrijf

Het organisatieklimaat van een bedrijf wordt gemeten aan de hand van de percepties en gevoelens die de werknemers van datzelfde bedrijf hebben met betrekking tot de werkomgeving.

In een bedrijf waar het organisatieklimaat als goed wordt geclassificeerd, is de eenheid in het team en de professionele motivatie dan ook stabiel. Een omgeving die bevorderlijk is voor groepswerk en het bereiken van vastgestelde doelen.

5. Stel haalbare doelen

Over doelen gesproken, een strategie om het team verenigd en gemotiveerd te houden, is het stellen van haalbare doelen. Zie goed, haalbare doelen, niet makkelijk of gemiddeld.

Echte doelen kunnen worden bereikt door de werknemers, daarom versterkt dit gevoel van bereikt doel de eenheid, het gezelschap en het gevoel van eigenwaarde van het team. Ideaal gevoel om nieuwe projecten te starten, op zoek naar nieuwe resultaten.

6. Bevorder interpersoonlijke interacties binnen het team

Een hecht en gemotiveerd team is een actief team. Dus geen maanden achtereen die dagen en nog meer dagen van eentonigheid voor uw werknemers opleveren, ziet u?

Externe socialisatie tussen teamleden is een belangrijke factor voor professionals om elkaar te leren kennen, elkaar te ontdekken en plezier te hebben. Activiteiten gericht op teambuilding zijn geweldig om de teameenheid te versterken.

Door interpersoonlijke interacties te bevorderen, naast het dagelijkse werk tussen leden, kan het team op een andere manier contact maken en zelfs een vriendschapsrelatie ontwikkelen, voordelen die kunnen worden uitgebreid naar het dagelijkse werk – het team bij elkaar houden .

7. Investeer in training voor het team

Gemotiveerde medewerkers zijn gewaardeerde professionals, die toekomst zien in het werk dat ze uitvoeren. Investeer daarom in opleidingen voor uw medewerkers, ook opleidingen gericht op het ontwikkelen van teamwerk.

Toon interesse in de professionele ontwikkeling van de mensen die deel uitmaken van uw personeel en meer dan dat, ik geloof in dit proces. Deze kennis wordt immers toegepast binnen uw bedrijf.

Trouwens, deze en andere voordelen die in dit artikel worden genoemd, bevestigen het belang van het behouden van een verenigd en gemotiveerd team.

About admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *