7 dynamische ideeën voor training

Dynamiek is een geweldige manier om werknemers in een bedrijf op te leiden. Dynamiek zoals de ballon, het onbewoonde eiland, de overeenkomsten en de quiz zijn geweldige ideeën voor dynamiek voor teamtraining, of het nu gaat om training op afstand of face-to-face.

GestaumLab heeft voor u enkele dynamische tips voor startende training, dynamiek voor teamtraining en zelfs dynamiek voor motiverende training apart gezet, en het beste van alles is dat een groot deel van de activiteiten online kan worden gedaan. Gaaf he?

Scheid dus de dozen met chocolaatjes, mobiele telefoons, schoenendozen en laten we deze zeven groepsdynamieken voorbereiden op training.

1. Dynamiek van bonbons

De eerste icebreaker dynamische tip om te starten met trainen door medewerkers te ontspannen is de doos bonbons. Dit is een activiteit die uw werknemers comfortabeler zal maken tijdens het trainen.

In deze dynamiek worden medewerkers verdeeld in groepen met hetzelfde aantal deelnemers.

Vraag de medewerkers vervolgens om zich in cirkels te verdelen met elk 4 deelnemers, met twee deelnemers van team A en twee deelnemers van team B.

De wedstrijdcoördinator moet een gevoerde en gesloten schoenendoos afleveren en de scheidsrechter uitdagen, die op zijn beurt:

  1. Ga de uitdaging aan (als je er niet aan voldoet, verliest je team punten);
  1. Geef de uitdaging door aan de teamgenoot (het team verliest ook punten als de teamgenoot de uitdaging niet aangaat); of
  1. Geef de uitdaging door aan de andere teamgenoot (als hij niet voldoet, verdient je team punten).

De uitdaging kan maximaal drie keer worden afgewezen, waarna de vierde speler de uitdaging moet volbrengen. De coördinator mag de uitdaging niet onthullen totdat een van de spelers deze accepteert, en de doos mag alleen worden geopend door de laatste speler in de cirkel.

Uitdagingen kunnen basistaken zijn die verband houden met de rol van de werknemer om hun vaardigheden te verbeteren. Het is ook een goed idee voor de dynamiek van teambuilding om hem uw team te laten raadplegen.

De laatste speler die de uitdaging aangaat, moet de doos openen en de chocolaatjes vinden, het is aan hem om te beslissen of hij de chocolaatjes deelt met zijn eigen team of met de hele groep.

2. Dynamiek van het onbewoonde eiland

Een ander idee van opwarmdynamiek voor training is het traditionele Ilha Deserta-spel, onze nummer 2-dynamiek op de lijst.

Medewerkers krijgen een blad met de volgende vragen:

  1. Als je naar een onbewoond eiland zou worden gestuurd, welk ander lid van het gezelschap zou je dan bij je willen hebben? Waarom?
  1. Stel je nu voor dat je een reis naar een privé-eiland hebt gewonnen en dat je drie gezelschapsgenoten mee mag nemen. Wie zou jij meenemen en waarom?
  1. Het is tijd om een ​​eilandfeest voor te bereiden. Wie kies je om je te helpen organiseren? Waarom?

Reacties moeten anoniem zijn en worden in een doos geplaatst. Daarna moet elke medewerker een antwoord intrekken en voorlezen aan de groep. Sleutelwoorden worden genoteerd op het bord.

Hieruit kun je met medewerkers discussiëren over de waarden van vriendschap, samenwerking en de waarde van teamwerk.

3. Dynamiek van overeenkomsten en “geheime vriend”

Dit voorstel is een dynamiek van overeenkomsten, wat geweldig is als je wilt laten zien dat er meer overeenkomsten zijn dan verschillen tussen teamleden, om zo empathie en samenwerking tussen medewerkers aan te wakkeren.

Medewerkers worden in tweetallen verdeeld en moeten 5 minuten praten en overeenkomsten met elkaar ontdekken.

Nadat de gestelde tijd is verstreken, deelt het duo hun overeenkomsten met de rest van de groep om meer mensen met dezelfde kenmerken te vinden.

Deze activiteit heeft de neiging om werknemers dichter bij elkaar te brengen, banden te smeden en de relatie en integratie van het team in het algemeen te verbeteren.

Een goed idee voor een trainingseindedynamiek is om de gelijkenisdynamiek voort te zetten met een andere Secret Santa.

Nu je team elkaar goed kent, vraag je iedereen om een ​​eigenaardigheid en kenmerk op twee verschillende stukjes papier te schrijven.

Verzamel de eigenschappen in een doos en vraag een medewerker om een ​​notitie te kiezen en de eigenschap of rage na te bootsen, zodat de groep kan raden wie er wordt geïnterpreteerd.

Wanneer ontdekt, moet de auteur de reden voor de rage of het kenmerk uitleggen.

Zie ook:
In 5 stappen een in-company training opzetten
5 dynamische tips voor leiderschapstraining
Hoe een bedrijfstrainingsprogramma te plannen

4. Waarheid of leugen?

Het Truth or Lie-spel is een goede dynamische optie om de training te starten, omdat het de deelnemers meestal ontspant en iedereen elkaar beter leert kennen.

Elke medewerker heeft 5 minuten de tijd om twee waarheden en één leugen over zichzelf op een vel papier te schrijven.

Dan zou iedereen zijn zinnen moeten lezen terwijl klasgenoten de leugen proberen te identificeren. Deze activiteit moet ontspannen en de training vloeiender maken, en werknemers de kans geven elkaar beter te leren kennen.

De grap van een geheime vriend die in het vorige item werd genoemd, past hier ook, toch?

5. Techniek 6.3.5

Er gaat niets boven een uitdaging om creativiteit en teamwork aan te wakkeren, toch? Deze dynamiek voor teamtraining bestaat uit het samen met het team oplossen van een vraagstuk of het behalen van een doel.

Het begint allemaal met de naam van de techniek. Er zijn 6 deelnemers en elk moet 3 ideeën beschrijven om het probleem in kwestie op te lossen of het voorgestelde doel te bereiken. De maximale tijd om ideeën op papier te zetten is 5 minuten.

Het coolste aan deze dynamiek is dat de paper na het schrijven door andere deelnemers gaat, die kunnen bijdragen met de ideeën van hun collega’s, teamwerk en brainstormen stimuleren, naast het functioneren als dynamiek voor motiverende training.

6. Ballondynamiek

Ballondynamiek is perfect voor het stimuleren van gezonde concurrentie op de werkvloer, maar is ook erg leuk. Het kan zowel als ijsbreker voor training worden gebruikt als als dynamiek voor het beëindigen van de training.

De activiteit kan ook op twee manieren worden gedaan: individueel of in teams. Elke deelnemer ontvangt twee ballonnen die met een touw om het middel worden vastgemaakt.

Het doel is om met je handen de ballonnen van de tegenstanders te laten barsten (team, als de activiteit in teams is, of van de andere collega’s, als het een individuele taak is) terwijl je de jouwe verdedigt.

De medewerker die als eerste alle ballonnen laat knappen en die van hen veilig bewaart, is de winnaar. Als ze in teams zijn verdeeld, wint het team dat als eerste alle ballonnen van het andere team laat knappen.

7. Kahoot – leuke online quiz

Kahoot is een interactieve quiztool die de harten van bedrijven en scholen over de hele wereld heeft veroverd.

Op het platform kun je je eigen quiz met vragen maken. Het is tijd om creatief te worden: Icebreaker of zelfs trainingsgerelateerde vragen zijn welkom om kennis voor of na de training te testen.

Daarnaast is het ook mogelijk om kant-en-klare quizzen op het platform te gebruiken. Het idee is om een ​​televisie of scherm te gebruiken om de vragen te laten zien terwijl medewerkers ze beantwoorden met hun eigen mobiele telefoon.

De activiteit kan in teamverband of individueel worden gedaan. De vraag wordt weergegeven op het scherm en de medewerker heeft een bepaalde tijd om de vraag op het scherm te beantwoorden door middel van de kleuren die op de mobiele telefoon worden weergegeven, die ook overeenkomen met de antwoordopties die op het scherm worden weergegeven.

Bonus voor de meest behendige: de speler/het team dat sneller reageert krijgt alsnog extra punten. Goed idee om een ​​gelijkspel te voorkomen als iedereen het goed heeft, toch?

Uiteindelijk laat de game een podium zien met de winnaars en kan het bedrijf als stimulans een beloning uitreiken aan degene die wint, hoe zit dat?

Er zijn veel ideeën en het beste is dat de meeste ervan kunnen worden aangepast en gebruikt als dynamiek voor online training, zoals het voorbeeld van de onbewoonde eilanddynamiek, de overeenkomsten, waarheid of leugens en Kahoot.

U heeft de ideeën al, voer het plan nu uit en geef uw medewerkers een onvergetelijke training.

About admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *