5 tips om de werknemerservaring te verbeteren

Kent u de belangrijkste strategieën om de werknemerservaring te verbeteren?

De employee experience, ook wel bekend als “werknemer ervaring”, is een concept dat de volledige ervaring omvat van alle professionals die met een bedrijf te maken hebben.

Vanaf het moment dat u deelneemt aan a toelatingsprocedure tot het moment dat hij de organisatie verlaat, heeft de professional bepaalde ervaringen, meningen en gevoelens over de organisatie. Dit alles wordt geëvalueerd als we het hebben over de ervaring van de werknemer.

En waarom is het belangrijk om strategieën te kennen om de werknemerservaring te verbeteren?

Omdat deze ervaring een groot verschil kan zijn in prospectie en talent behouden voor bedrijven, naast een goede indicator van hoe de interne dynamiek van de organisatie ervoor staat, zoals leiderschap, projecten, interpersoonlijke relaties, people management, enz.

We weten dat veel bedrijven nog steeds niet bekend zijn met het concept van werknemerservaring en daarom zullen we u helpen er meer over te begrijpen.

In dit artikel vinden zowel managers als werkgevers tips om de dagelijkse ervaring van werknemers op de werkvloer te verbeteren. Tijdens het lezen zult u begrijpen:

  • Wat is werknemerservaring;
  • Waarom bedrijven om werknemerservaring moeten geven;
  • 5 tips om de employee experience dagelijks te verbeteren;
  • Tools die kunnen helpen de werknemerservaring te verbeteren.

Zullen we doorgaan?

Wat is werknemerservaring?

Zoals u wellicht al weet, is de werknemerservaring de verzameling van alle percepties van een werknemer van het bedrijf waarvoor hij werkt. We vermeldden eerder al dat dit concept ook wel bekend staat onder de Engelse term “employee experience”.

Al deze perceptie die de ervaring van de werknemer vormt, wordt gevormd vanaf het moment dat de professional wordt aangenomen tot aan zijn/haar ontslag, dat wil zeggen, het omvat de volledige duurzaamheid van de werknemer in de organisatie.

Het is belangrijk om te benadrukken dat de ervaring van de werknemer niet alleen gerelateerd is aan prestatieproblemen.

Prestaties, betrokkenheid en professionele resultaten zijn in geen geval de enige factoren die de gebruikerservaring kunnen beïnvloeden. De vraag is veel subjectiever dan je zou denken.

De centrale focus van elke analyse van de werknemerservaring is juist om te begrijpen hoe ze zich voelen en wat ze denken over hun hele reis bij het bedrijf. Dit vereist van managers en werkgevers dat ze empathie tonen en proberen zich in de schoenen te verplaatsen van de werknemers die in de organisatie werken.

Dit helpt niet alleen om meer te begrijpen over de werknemerservaring, maar het is ook een belangrijke oefening om het bedrijf in een nieuw licht te zien.

Waarom zouden bedrijven zich druk moeten maken om de werknemerservaring?

Elke professional die zich met people management bezighoudt, moet begrijpen dat de menselijk vermogen het is de meest waardevolle hulpbron en de centrale pijler voor het succes van elk bedrijf. Geconfronteerd met een steeds competitievere arbeidsmarkt, staan ​​bedrijven voor de uitdaging om talent aan te trekken en te behouden dat bijdraagt ​​aan interne routines en resultaten.

Het bieden van een goed organisatieklimaat, met een solide cultuur gericht op welzijn als middel tot productiviteit, is essentieel om je te onderscheiden van de concurrentie en het beste beschikbare talent te “vissen”.

Met het oog hierop wordt de ervaring van de medewerker uiteindelijk een belangrijke thermometer voor het beoordelen van de interne tevredenheid en het nadenken over strategieën zodat dit menselijk kapitaal wordt gewaardeerd en gestimuleerd.

Dit alles heeft een directe impact op het bedrijf, want hoe beter de werknemerservaring, hoe groter de kans op het ontwikkelen van betrokken en op groei gerichte teams.

Sterker nog, inzetten op strategieën om de werknemerservaring te verbeteren is een uitstekende manier om een ​​employer brand en een referentie op de arbeidsmarkt te worden.

5 tips om de werknemerservaring te verbeteren

Nu u begrijpt wat de werknemerservaring is en waarom bedrijven zich zorgen moeten maken over dit probleem, gaan we naar het centrale punt: hoe kunnen we de werknemerservaring in de praktijk verbeteren?

We kunnen zeggen dat het veel gemakkelijker is om het dagelijkse leven van werknemers te verbeteren als we de behoeften van iedereen goed kennen. We hebben immers allemaal verschillende motivaties, we hebben andere prikkels nodig, we geven de voorkeur aan bepaalde benaderingen en taken…

Voor kleine bedrijven, die een klein aantal werknemers hebben, is het vaak gemakkelijker om dergelijke prikkels en specifieke behoeften te identificeren dan voor grote bedrijven.

Dit gebeurt omdat grote organisaties over het algemeen veel werknemers en veel verschillende profielen hebben, wat het moeilijk maakt om meer specifieke behoeften en professionele en persoonlijke behoeften van elk te benaderen.

Er zijn echter enkele strategieën die universeel kunnen worden toegepast op alle soorten bedrijven, omdat ze gemakkelijk kunnen worden toegepast, geanalyseerd en omgezet in positieve en versterkende resultaten voor werknemers.

Hier laten we je 5 fundamentele tips zien om de werknemerservaring in je bedrijf te verbeteren:

De eerste stap van elke strategie gericht op de werknemerservaring is luisteren naar hen, aangezien het praktisch onmogelijk is om een ​​werknemerswaarderingsactie op te zetten zonder te weten wat deze doelgroep wil.

Het is belangrijk om een ​​vertrouwens- en respectrelatie op te bouwen tussen het bedrijf en de werknemer, aangezien het in het belang van beide partijen is dat de werkervaring 1) positief is en 2) goede resultaten heeft.

Werknemers moeten dus een actieve stem hebben in het proces van het waarderen van hun ervaring in het bedrijf en om dit mogelijk te maken, kan de organisatie inzetten op interne tevredenheidsenquêtes, interviews en anonieme feedback om te begrijpen wat werknemers denken, voelen en verwachten vanuit de organisatie.

  • Bevorder transparante interne communicatie:

Interne communicatie is een van de belangrijkste punten voor het succes van elk bedrijf, aangezien iedereen dezelfde verwachtingen, projecten en dezelfde cultuur moet hebben.

Het is bewezen dat bedrijven die vertrouwen op open en directe interne communicatie tussen teams (lees door teams: medewerkers, managers, directeuren, etc.) minder snel problemen hebben met people management.

Om strategieën gericht op de werknemerservaring succesvol te laten zijn, is het dus noodzakelijk om een ​​transparante en gedecentraliseerde communicatiecultuur te creëren met betrekking tot acties, beslissingen en ervaringen die rechtstreeks van invloed zijn op werknemers.

De verspreiding van goede praktijken moet op alle hiërarchische niveaus worden aangemoedigd, en het kan heel vruchtbaar zijn als het van bovenaf begint. Het is immers veel gemakkelijker om nieuwe dingen te leren door bijvoorbeeld te doen.

De leiders van het bedrijf moeten de eersten zijn die het concept van werknemerservaring begrijpen en goede praktijken verspreiden om deze ervaring in de dagelijkse praktijk van het bedrijf te waarderen.

Leiderschap dat betrokken is bij de bedrijfscultuur leidt vaak tot productievere en tevredener teams, naast het cultiveren van positieve resultaten.

  • Ontwikkel de feedbackcultuur:

Net zoals het belangrijk is om te investeren in tevredenheidsenquêtes om de behoeften van werknemers te identificeren, is het ook belangrijk om de gewoonte van constante feedback in het bedrijf te ontwikkelen.

Het regelmatig verzamelen van indrukken en suggesties van werknemers is een uitstekende manier om de staat van de werknemerservaring en hun tevredenheid te peilen.

Elke strategie die tot doel heeft de professionals van een bedrijf te waarderen, kan goede resultaten behalen met de feedbackcultuur, aangezien dit een directe invloed heeft op alle bovengenoemde punten.

Leiders kunnen feedback en niet-agressieve communicatieve vaardigheden ontwikkelen om gesprekken over prestaties, doelen en andere onderwerpen mogelijk te maken. Tegelijkertijd profiteren medewerkers van duidelijke, assertieve en transparante communicatie terwijl ze zich zelfverzekerd voelen in het bedrijf.

De gedecentraliseerde feedbackcultuur is essentieel om medewerkers te laten zien dat ze een stem hebben binnen het bedrijf en dat ze die zonder angst kunnen uiten.

  • Zorg voor groeimogelijkheden

De waardering van medewerkers moet ook gericht zijn op de professionele groei van een ieder.

Dus, heb een Plan voor banen en lonenevenals het ontwikkelen van een carrieretraining en mentoring voor professionals is een zeer voordelige strategie voor het bedrijf als geheel, omdat het nog een andere manier is om teams te motiveren.

Zijn er tools die de werknemerservaring helpen verbeteren?

De ervaring van werknemers bij het bedrijf moet voortdurend worden verbeterd, vooral gezien alle veranderingen die zich op de arbeidsmarkt hebben voorgedaan. De nieuwe en snel opkomende dynamiek verandert ook de wensen en behoeften van werknemers.

Bedrijven die zich bezig houden met het verbeteren van dergelijke interne routines, het bieden van een feedbackcultuur, het signaleren van managementproblemen en het optimaliseren van processen, kunnen een beroep doen op verschillende tools voor people management.

Er zijn bijvoorbeeld al enkele tools die belangrijke metrics voor de werknemerservaring en de verschillende gevolgen ervan monitoren, zoals het geval is met digitale oplossingen die anonieme opiniepeilingen mogelijk maken door feedback (ook anoniem) van werknemers te verzamelen.

Dit type oplossing kan wijzen op bepaalde situaties die de interne communicatie tussen managers en werknemers bemoeilijken, of problemen identificeren in de relatie tussen twee leiders die in harmonie zouden moeten werken.

Hierdoor kunnen managers of zelfs het personeelsteam ingrijpen in problematische situaties om ze op te lossen.

Hetzelfde gebeurt met datamanagementtools, zoals de online puntcontrole op mijn werk.

Online tijdregistratie stelt managers en werkgevers in staat om de werkuren van werknemers in realtime te volgen, wat helpt bij het identificeren en oplossen van problemen zoals buitensporige afwezigheden of vertragingen.

Dit vergemakkelijkt het creëren van strategieën om de aanwezigheid van professionals te bevorderen en bijgevolg de absenteïsme-indicatoren van het bedrijf te verminderen.

About admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *