5 soorten leiderschap en wanneer elk het beste werkt

Het succes van een team hangt vooral af van goed leiderschap. Dat wil zeggen, de manier waarop de professional zijn groep leidt, heeft direct invloed op de resultaten van de organisatie.

Zie hieronder de soorten leiderschap en de gevolgen die elk type gewoonlijk genereert in de groep. Maar laten we eerst eens beter begrijpen wat het betekent om een ​​leider te zijn. Blijf lezen.

Wat is leiderschap

Leidinggeven is over het algemeen het vermogen hebben om een ​​groep mensen te helpen hun doelen en doelstellingen op de meest effectieve manier te bereiken. Motiveren, faciliteren en organiseren van het werk van het team.

In het verleden geloofden veel mensen dat leider zijn een aangeboren eigenschap van het onderwerp was, als een geschenk, dat voortkwam uit de persoonlijkheid van elk van hen. Studies tonen vandaag aan dat dit niet waar is.

Leiden kan zelfs afhangen van het profiel of de aanleg van het onderwerp, maar in feite houdt de functie meer verband met het leren en studeren van de professional.

Deze kennis en het traject van de professional kunnen een specifiek leiderschapsprofiel impliceren, maar dat kan worden ontwikkeld, verbeterd of zelfs aangepast, afhankelijk van de doelstellingen.

Daarom kan het goed begrijpen van de verschillende stijlen een geweldig hulpmiddel zijn om te weten hoe u uw organisatie het beste kunt leiden.

5 Leiderschapsmodellen en hun impact

Volg nu de verschillende leidersprofielen en welke resultaten elk van hen kan genereren.

1. Autocratische of dwingende leider

Dit is een meer traditioneel type en wordt door veel professionals als verouderd gezien. Het is de klassieke baas die de regels dicteert, zodat niemand een mening kan geven of ideeën kan inbrengen. Alleen de leider of manager neemt beslissingen en geeft bevelen.

Het werkt?

Alleen op korte termijn. Op de lange termijn raken medewerkers gedemotiveerd en worden regels en bevelen niet nageleefd. Het kan werken in tijden van crisis, wanneer er geen alternatief is en iedereen snel moet reageren.

Wat zijn de gevolgen?

De groep kan volledig afhankelijk worden van de leider, met mensen die ongemotiveerd zijn, met een lage creativiteit en zelfs productiviteit, als gevolg van de emotionele uitputting van het alleen maar opvolgen van bevelen.

2. Affiliatieve leider

Dit is leiderschap dat de individuele en emotionele banden waardeert. Op basis hiervan probeert het harmonie tussen teamleden te creëren, waarbij mensen en relaties op de eerste plaats komen.

Het is het type leider dat een gevoel van saamhorigheid en vertrouwen creëert, waardoor motivatie en betrokkenheid bij werknemers ontstaat. Het levert er echter maar weinig op feedbacks constructieve feedback of advies, wat ertoe kan leiden dat de groep niet weet hoe ze de prestaties kan verbeteren.

Het werkt?

Ja. Het is ideaal om de stemming na verloop van tijd te verbeteren of om de groep te motiveren in stressvolle situaties.

Wat zijn de effecten?

Op de korte termijn kan er sprake zijn van een lage productiviteit vanwege het gebrek aan volwassenheid van de groep, maar wanneer de leider erin slaagt om op de juiste manier te motiveren en feedbacks constructief, worden de geleiden zelfverzekerder en zijn ze in staat om hun eigen resultaten te managen.

3. Democratische leider

Democratische leiders zijn degenen die openstaan ​​voor suggesties. Op deze manier houden ze rekening met ieders mening voordat ze beslissingen nemen, aangezien ze begaan zijn met het welzijn van het team.

Dit profiel heeft tot doel de ontwikkeling van medewerkers te motiveren en te stimuleren, naast het waarderen van goede relaties, ervoor te zorgen dat beslissingen worden genomen door middel van debatten en gezamenlijke goedkeuringen.

Het werkt?

Alleen in teams met een hoge mate van maturiteit en met een efficiënte organisatie zodat de besluitvorming niet te traag wordt door de democratisering van ideeën.

Wat zijn de gevolgen?

Professionals worden over het algemeen verantwoordelijker en productiever naarmate ze meer aandacht krijgen en gewaardeerd worden. Besluitvormingsprocessen kunnen echter erg traag zijn en sommige taken kunnen uit de hand lopen.

4. Leider trainer

Het leiderschap coachen richt zich op de ontwikkeling van mensen en resultaten. De coachleider is in staat om de vaardigheden van iedereen te identificeren, te trainen en te ontwikkelen, wat het zelfvertrouwen en de professionele groei stimuleert.

Het lijkt misschien dat dit type alleen naar de cijfers kijkt, maar hun belangrijkste focus ligt op het verbeteren van de prestaties van hun ondergeschikten, waardoor een echt succesvol team ontstaat.

Het werkt?

Ja, maar er moet wel een organisatie zijn die wil investeren in menselijk kapitaal, zodat mensen zich echt erkend en gewaardeerd voelen. Er zijn ook volwassen en toegewijde professionals nodig.

Wat zijn de gevolgen?

Teamleden worden meer toegewijd aan resultaten, wat leidt tot betere groepsprestaties en continue ontwikkeling van elke professional.

Het vereist echter meer tijd van de leider om zijn team te ontwikkelen en als de leden niet bereid zijn zich in te zetten, kan het werk in het gedrang komen.

5. Situationeel Leiderschap

Dit is een methode om leiderschap toe te passen, omdat het een combinatie is van de andere vier modellen, afhankelijk van het volwassenheidsniveau en de prestaties van elke medewerker. De leider kan op een creatieve en flexibele manier handelen naar de situatie.

Op deze manier is hij in staat om met verschillende ondergeschikten om te gaan en ongebruikelijke problemen op te lossen, afhankelijk van de situatie of het moment.

Het werkt?

Ja, maar er is een heel capabele manager nodig die een situatie heel goed weet te analyseren. Anders kunt u verdwalen en niet weten welke houding u moet aannemen bij een probleem.

Wat zijn de effecten?

Werknemers kunnen productiever, gemotiveerder en volwassener worden, aangezien beslissingen worden genomen op basis van elke situatie en de neiging hebben om het werk of de werknemers niet te schaden.

De groep is echter afhankelijk van de leider om beslissingen te nemen, aangezien er geen standaardproces is, wat leidt tot meer bureaucratie.

Welke leiderschapsstijl kiezen?

Alle opties hebben hun voor- en nadelen en vereisen een goede manager om ze toe te passen. Het ideaal is om het profiel van de organisatie te analyseren en wat de doelstellingen zijn.

Over het algemeen wordt de autocratische optie alleen in specifieke gevallen aanbevolen en nooit voor een lange tijd. De andere zijn afhankelijk van de kennis en capaciteit van de leider, evenals de mate van maturiteit van de medewerkers.

Onthoud dat de leider niet alleen verantwoordelijk is voor de resultaten van het team, er zijn verschillende andere factoren, variërend van technische problemen tot een prettige werkomgeving.

About admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *